Ayrılık Büyüsü

Yorumlar »

ayırma-büyüsü16Bir gelin, gurbete, para kazanmaya giden eşinin erken dönmesi, yabancı kadınlara kapılıp kendini unutmaması için, yola çıkmadan birkaç gün önce, gizlice bir dua okutur, bir de muska yazdırır. Bunu, gurbete çıkacak eşi bilmez.Cinci, gelinin adını, erkeğin adını, harfleri birbirine girecek biçimde içiçe yazar, bir daire içine alır. Daire, ancak adlar yazıldıktan sonra çizilebilir. Dairenin çevresine firdolayı ıe1-mu habbet daimi» yazar. Sonra, Kur’andan «Yusuf» suresini okuyup gelinin yüzüne, kocasının evine doğru f1er; arkasından Tannya birbirlerinden ayrılmamaları, bir yastıkta kocamaları, kocasının gurbetten erken dönmesi, gönlünde karısını tutması konusunda yakarır.

Okunmuş bir tuzu, gene okunmuş, bir tas suyun içine atar. «Bu tuz nasıl eriyip suya karışmışsa, karı koca da birbirlerme sevgiyle öyle bağlansın. öyle kaynaşsın» diye sözler söyleyip sağa sola üfler. Üzeri yazılı kağıdı uç kat muşambaya, uç kat yeşil beze sarıp yedi dikişle diker. Her dikiş vuruşta erkeğin, gelinin adım söyler, sudku’1-zım ve’l daim. diyerek muskaya üfler.
Daha sonra bir bardak suyun içine birkaç akide şekeri atıp eritir, gene Kur’andan kısa bir sure okur, suya üfler. Gelinle erkeğin adlarını mor mürekkeple bir kağıda yazıp suda ezer, eritir, bardağın içindeki şerbete katar. Gelin, bu şerbeti, eşi gurbete çıkmadan bir gece önce ko. casına içirir. Muskayı kapının eşiği altına gizler. Kocasının kuşkulanmasını istemiyorsa, gurbete çıkması nedeniyle şerbet yaptığını söyler. Ancak, kendisi de şerbet yaparsa kocasma ondan vermez, yalmz cincinin yaptığım içirir, kendi yaptığı şerbeti başkalarına sunar. Şerbeti içen, muskanın üstünden geçip evinden, eşinclen ayrılan erkek başka kadınlara bakmaz, eşini gönlünden çıkarmaz, onun özlemiyle yanar, içtiği şerbet gibi tadım damağında duyarmış.

Bir kız, sevgilisi ya da nişanlısı gurbete giderse, onun uez dönmesi, başkalarına gönül ve- tip kendisini unutmaması. için dua okutur, muska yazdırır. Bu dua ile muska, evli kadınların içinden ayrı bir nitelik taşır. Bunu da yalnız cinciler başarabilirler.Kız, ya tek başına ya da çok güvendiği bir kadınla cinciye gider, durumunu, dileğini anlatır. Cinci, kızın, sevgilisimn yaşlarını, adlannı sorar. Bunlara dayanarak ikisinin de yıldızına, burcuna bakar, geleneklerini ögrenir. Yıldızları, burçiarı bağdaşmasa bile, cinci, onları bağdaştıracak işleme koyulur. Yere bir daire çizer, bu dairenin yarısına, kızın; öteki yarısına erkeğin adını, burçiarını yazar. Her birini küçük bir daire içine alır. Böylece, büyük dairenin içinde, karşılıklı dört küçük daire olur. Bu daireleri birer kesişen çizgiyle, çaprazlama, birbirine bağlar. Rızla erkeğin adı bir, gene kızla erkeğin burcu bir çizgiyle birbirine çaprazlama bağlanır. Kesi‘şen çizgilerin kesişme noktasına «Allah» sözü yazilır.

Cinci büyük dairenin çevresinde yedi kez döner, hor dönüşte de «ey yüce kavuşturucu, ey göklerin yaratıcısı Tanrı anlamına gelen «ya müsil-i mutlak, ya hliku’l eflkb sözlerini söyler, daıreye ufler. Sonra daıreyı uç «besmele» çekerek siler. Kızın saçından üç tel alır, yanyana getirip ortasından bir mumla yap]ştırır. Saç tellerim üzerinde kızın, erkeğin adları ‘ıl bir kğıda koyup k,ğıdı katlar, katlanan k?ğıcIın iki yüzüne kızla erkeğin adlarını kuşatan birer daire çizer. Saçlar sarılıyken çizemezse daha önceden çizer, sonra sarar. Bu kağıdı üç kat muşam-baya, muşambayı bir kat yeşil beze sarıp gurbete gidecek erkeğin evinin kapısı üstünde, gö- rülmeyecek bir yere koydurur. Erkeğin bunun altından yedi kez geçmesi gerekir. Ayrıca bir muska da yazıp kıza verir. Bu muskada bütün harf ler içiçedir. Harf ler kızla erkeğin adlarını oluşturanlarla yedi «mim», yedi vav», yedi:cim», üç «sinD, dir.

Harflerin altında «vasl-i acil ya kefil, hubb-i kAmil ya celii, şifa ya şfi, vefa ya vıfi, lailaheillallah, ya settar, ya gaffar» sözleri sıralanır. Bu muska da yedi kat muşambaya üç kat mavi beze sanlıp kırk bir dikişle dikilir. Kız, bu muskayı, sevgilisi gurbetten gelinceye değin boynunda saklar. Muskalar yapılıp uygulandıktan sonra iki sevgili arasında daha derin bir özlem, daha sağlam bir gönül bağı kurulur, erkek gurbett.e uzun süre kalıp göniünü başkalarına kaptırmazmış.

Bir önceki yazımız olan Türkiyedeki En İyi Büyü Hocaları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlara Kapalı Yazı İletişim Sayfasından Ulaşabilirsiniz..

hemen-sor-copy