Posts Tagged ‘iki sevgiliyi ayırmak için dua’

Ayrılık Büyüsü

Mayıs 16th, 2013

ayırma-büyüsü16Bir gelin, gurbete, para kazanmaya giden eşinin erken dönmesi, yabancı kadınlara kapılıp kendini unutmaması için, yola çıkmadan birkaç gün önce, gizlice bir dua okutur, bir de muska yazdırır. Bunu, gurbete çıkacak eşi bilmez.Cinci, gelinin adını, erkeğin adını, harfleri birbirine girecek biçimde içiçe yazar, bir daire içine alır. Daire, ancak adlar yazıldıktan sonra çizilebilir. Dairenin çevresine firdolayı ıe1-mu habbet daimi» yazar. Sonra, Kur’andan «Yusuf» suresini okuyup gelinin yüzüne, kocasının evine doğru f1er; arkasından Tannya birbirlerinden ayrılmamaları, bir yastıkta kocamaları, kocasının gurbetten erken dönmesi, gönlünde karısını tutması konusunda yakarır.

Okunmuş bir tuzu, gene okunmuş, bir tas suyun içine atar. «Bu tuz nasıl eriyip suya karışmışsa, karı koca da birbirlerme sevgiyle öyle bağlansın. öyle kaynaşsın» diye sözler söyleyip sağa sola üfler. Üzeri yazılı kağıdı uç kat muşambaya, uç kat yeşil beze sarıp yedi dikişle diker. Her dikiş vuruşta erkeğin, gelinin adım söyler, sudku’1-zım ve’l daim. diyerek muskaya üfler.
Daha sonra bir bardak suyun içine birkaç akide şekeri atıp eritir, gene Kur’andan kısa bir sure okur, suya üfler. Gelinle erkeğin adlarını mor mürekkeple bir kağıda yazıp suda ezer, eritir, bardağın içindeki şerbete katar. Gelin, bu şerbeti, eşi gurbete çıkmadan bir gece önce ko. casına içirir. Muskayı kapının eşiği altına gizler. Kocasının kuşkulanmasını istemiyorsa, gurbete çıkması nedeniyle şerbet yaptığını söyler. Ancak, kendisi de şerbet yaparsa kocasma ondan vermez, yalmz cincinin yaptığım içirir, kendi yaptığı şerbeti başkalarına sunar. Şerbeti içen, muskanın üstünden geçip evinden, eşinclen ayrılan erkek başka kadınlara bakmaz, eşini gönlünden çıkarmaz, onun özlemiyle yanar, içtiği şerbet gibi tadım damağında duyarmış. » Read more: Ayrılık Büyüsü

hemen-sor-copy