• Anasayfa
 • karı koca barıştırmak için dua

Karı Koca Arasını Bulmak İçin Yapılan Uygulamalar Nedir?

Karı koca arasını bulmak için yapılan uygulamalar nedir ve okunması gereken dualar ve karı koca arasını bulmak için detaylı ayrıntılı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bilindiği gibi kimi zaman evlilikler de yaşanan huzursuzluklar sadece çiftleri değil aynı zamanda bu kişilerin yakın çevrelerinde ki insanları da ciddi bir şekilde üzebilmektedir. Bu duruma neden olan konu her ne olursa olsun zamanında gerekli müdahale yapılmadığı takdirde insanlar ilerleyen zamanlar da evliliklerinin bitmesini engelleyemezler. Bu sebeple evliliklerinin geleceğini kurtarabilmek için ellerinden geleni yapan kişilerin akıllarına gelen seçenekler arasında mutlaka medyumların yaptıkları manevi işlemler de yer alır.

Eşler arasını düzeltmek için uygulanan manevi yöntemler arasında vefkler, büyüler veya özel enerjilerin harekete geçmesini sağlayan tılsımlı sözler yer alır. Tüm bu işlemler çiftlerin evliliklerinin mutsuz ve huzursuz olmasına neden olan kötü enerjileri kısa zaman içinde yok etmek amacı ile kullanılırlar. Gerçek medyumlar bu tarz işlemler hakkında çok sık talepler alırlar ve insanların yaşadıkları mutsuzlukları yok edebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu işlemlerin istenen sonucu vermesi için mutlaka medyumların gerekli deneyimlere ve aynı zamanda çok güçlü bir maneviyata sahip olmaları gerekir.

Aksi takdirde sonuç almak için uzun zaman beklemek gerekebilir. Karı koca arasını bulmak için yapılan uygulamalar de her zaman sabırlı olmak ve istenen sonucun ortaya çıkması konusunda her zaman olumlu düşünmek gerekir. Evlilik hayatın da ortaya çıkan olumsuz durumlar o evliliğin çekilmez hale gelmesine neden olabilir. Eğer bu gibi durumlar için zamanında gerekli tedbirler alınmaz ve çiftlerden biri gerekli adımı atmazsa o zaman ayrılık artık kaçınılmaz bir hale gelecektir. İşte bu sebeple manevi enerjiler hakkında bilgileri olan kişiler evliliklerini kurtarabilmek için en kısa zaman içinde gerçek ve resmi bir medyumun kapısını çalarak kendilerine yardımcı olmasını isterler. Eğer medyumlar bu işlemler hakkında gerekli deneyime ve bilgilere sahiplerse o zaman çok kısa zaman içinde sonuç alınır ve çiftler arasında istenen huzur yeniden tahsis edilmiş olunur.

Karı Koca Arasını Yapan Uygulamalar Büyü müdür?

Evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığını düşünen ve bu duruma en kısa zaman içinde bir çözüm arayan kişiler için medyumların yaptıkları manevi işlemler her zaman en çok ilgi çeken seçenekler olmuştur. Özellikle kısa zaman içinde sonuç vermesi ve aynı zamanda insanların fiziki olarak emek vermelerine gerek bırakmaması günümüzde de bu tarz işlemlere olan ilginin yüksek olmasına neden olmaktadır. Özellikle eşini kendine aşık etmek için dua ve zikir işlemleri olduğunu bilen kişiler sadece kendilerini değil aynı zamanda çevrelerinde ki kişilerin evliliklerini de bu işlemler ile kurtarabileceklerini bilirler.

Kimi zaman doğal nedenlerden kimi zaman ise kötü niyetli kişilerin yaptıkları manevi büyü işlemlerinden kaynaklanan bu huzursuzluklar hem çiftler arasında ki iletişimin kopmasına hem de evlilik kurumunun temellerinin sarsılmasına neden olur. Karı koca arasını düzeltmek ve yeniden eski mutlu günlerine dönmelerini sağlamak isteyen kişiler için büyü işlemleri genellikle akıllara gelen ilk seçenektir. Ancak dinen bu işlemlerin yasak olduğu hatta büyü yapan kişilerin Allah’a şirk koştuklarına dair de bilgiler yer alır.

Bu sebeple bu tarz işlemlerden uzak durmak isteyen kişilerin sayıları da her zaman çok olmuşutr. Ancak yine de araları bozulan karı kocalar için yapıldığı bilinen birçok önemli ve etkili büyü işlemi olduğu da bir gerçektir. İnsanlar bu işlemleri çok eski zamanlardan bu yana sürekli olarak yaptırmışlar ve evliliklerini bu işlemlerin güçleri ile kurtaracaklarına inanmışlardır. Özellikle eski zamanlardan kalmış olan kadim büyü kitapların da bu işlemler hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Bu tarz kaynaklar da sadece karı kocanın arasını düzelten değil aynı zamanda bu kişilerin aralarının bozulmasına neden olan özel büyü işlemleri de yer alır.

Uygulaması büyük bir dikkat ve özen isteyen bu işlemlerden sonra çiftlerin aralarında oluşan tüm olumsuzluklar kısa zaman içinde yok olabilir. Üstelik bu kişiler kesinlikle bu işlemlerin yapıldığını anlayamaz ve durum her zaman normal karşılarlar. Bu sebeple medyumlar da bu tarz işlemler hakkında talepler aldıkları zaman hem kendilerini hem de evli olan kişileri risk altına atmamak için karı koca arasını düzelten büyü işlemleri yerine dinen yasaklanmayan özel teknikler kullanmaya özen gösterirler.

Karı Koca Arasını Yapan Caiz Uygulamalar Nelerdir?

Eşleri ile aralarının bozulmasından dolayı ciddi üzüntüler yaşayan ve bu duruma en kısa zaman içinde kalıcı bir çözüm bulmak isteyen insanlar büyü işlemlerini de önemli bir seçenek olarak görebilirler. Ancak bu tarz işlemlerin yapılmaları riskli olabildiği gibi aynı zamanda birçok medyum bu işlemlerden uzak durmanın en doğru yol olduğunu düşünmektedirler.

Özellikle dinen sakıncalı olması ve aynı zamanda yasaklanmış olması sebebi ile büyü işlemlerine sıcak bakmayan kişilerin sayıları da her zaman çok fazla olmuştur. Birbirlerini çok seven ancak tahmin edilmeyen sebeplerden dolayı araları bozulan karı kocaların aralarını düzeltebilmek için büyüler dışında şu işlemler de kullanılabilir;

 • Karı koca arasında muhabbet duası
 • Karı koca arasında aşk vefkleri
 • Eşler arasındaki tılsım ve muskalar
 • Okunmuş yiyecekler
 • Karı kocayı bağlama duaları
 • Eşlerin ayrılmaması için zikir ve esma çalışmaları

Karı Koca Arasındaki Muhabbet İçin Okunacak Dua

Eşlerin aralarının bozulması ve bu durumun uzun sürmesi çok sık rastlanılan bir durumdur. Birçok kişi evlilik hayatın da farklı dönemler de bu sorunları yaşamış ve ellerinden geleni yaparak yeniden eski mutlu günlerine dönmeye çalışmışlardır. Özellikle bu durum da manevi enerjilerin güçlerinden de yardım almak isteyen kişiler bunu sağlamak için deneyimli medyumların kapılarını çalarak kendilerinden yardım almışlardır.

Medyumlar da bu tarz durumlar da okudukları özel dualar ile kısa zaman içinde sonuç almayı her zaman başarmışlardır. Özellikle karı koca arasındaki muhabbet için okunacak dualar arasında yer alan şu dua birçok medyum tarafından sürekli olarak kullanılmış ve ciddi sonuçların alınmasını sağlamıştır;

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • “Ve alkaytü aleyke mehabbeten minni”

Duanın meali; “Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim.”

Bu duanın kullanıldığı uygulamalar da mutlaka 41 defa ardı ardına okunması gerekir. Aynı zamanda eğer bir kişi eşini çok sevmesine rağmen ondan istediği gibi karşılık alamıyorsa bir bardak içme suyuna 786 defa besmele okuyup o suya üfleyip o suyu sevdiği kişiye içirirse kısa zaman içinde eşinin kendisine karşı olan ilgisinin ciddi bir şekilde arttığını görebilir. Bu çok yaygın kullanılan bir uygulamadır ve medyumlar da insanlara mutlaka bu işlemleri denemeleri hakkında öneriler de bulunurlar.

Dargın karı kocanın aralarının düzelmek için okunan dua uygulamalarından bir başkası da özellikle bayanların sela ile Cuma ezanı arasında 5 Cuma suresi okuması ve bu işleme 7 hafta boyunca devam etmesidir. Bu uygulamalara sabırlı bir şekilde devam edildiği takdirde hem dinen sakıncalı işlemlerden uzak kalınabilir hem de kısa zaman içinde caiz olan uygulamalar ile çiftlerin aralarının yeniden düzelmesi sağlanabilir.

Karı Koca Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua

Eşlerin aralarını bozan birçok farklı sebep olabilir. Burada önemli olan bu durum ilerlemeden gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda çok dikkatli olunmasıdır. Çünkü kimi zaman gerekli adımlar zamanında atılmadığı takdirde evliliklerin bitmesi kesindir. Bu gibi durumlar da caiz uygulamalar ile hareket edip kısa zaman içinde evliliklerini kurtarmak isteyen kişiler için Tarık Suresi son derece önemlidir. Ancak bu surenin nasıl okunacağı veya ne kadar zaman içinde sonuç vereceği kesinlikle bilinmelidir. Özellikle okuyan kişilerin nefeslerinin mutlaka çok güçlü olması gerekir. Genellikle karı koca arasını yapan dua denince akıllara gelen ilk seçenek olan Tarık Suresinin okunuşu şu şekildedir;

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Vessemai vettarikı
 • Ve ma edrake mettariku
 • Ennecmüssakıbü
 • İn küllü nefsin lemna aleyha hafizun
 • Felyenzuril’insanü mimme hulika
 • Hulika min main dafikın
 • Yahrücü min beynissulbi vetteraibi
 • İnnehu’ala rec’ıhı lekadirün
 • Yevme tüblesserairü
 • Fema lehu min kuvvetn ve la nasırin
 • Vessemai zatirrec’ı
 • Vel’ardı zatissad’ı
 • İnnehu likavlün faslün
 • Ve ma hüve bilhezli
 • İnnehüm yekiydune keyden
 • Ve ikeydü keyden
 • Femehhililkafıriyne emhilhüm rüveyden

Bu sure ile eşini kendine aşık etmek isteyen kadınlar ve erkekler sabah namazından sonra 66 defa Ya Allah cc. Lafzı celalini ve bunun ardından da 1 defa Tarık suresini arapça olacak şekilde okuması gerekir. Bu şekilde hareket edildiği takdirde zaman içinde çiftlerin aralarında ki bağların eskisinden çok daha sıkı bir hale geleceği görülecektir.

Zina Yapan Eş İçin Okunacak Dua

Birçok erkek veya bayan eşinin sürekli olarak gözünün dışında olmasından yakınır. Özellikle durumu daha da ileri boyutlara taşıyarak zina yapmayan başlayan kişilerin yeniden eşlerine bağlanmasını sağlamak için mutlaka muhabbet duasından yardım almak gerekir. Bu dualardan sonra ilgili kişilerin ciddi bir pişmanlık duyacakları ve yeniden eşlerine karşı çok ciddi bir bağlılık duymaya başlayacakları bilinmektedir.

 • Nas suresi 16 ve 18nci ayeti kerimesi beyaz üzüm suyuna 21 kez okunur. Ardından üzerine şeker eklenir ve helva veya başka bir yiyecek yapılarak zina yapan kişiye yedirilir.
 • Bu uygulamadan sonra etki altına alınan kişilerin hareketlerinde ve düşüncelerine çok ciddi değişimler yaşanır. O kişiler artık eşlerine çok daha bağlı ve aşık kişiler haline gelirler.

Eşler Arasını Düzelten Hacet Namazı

Araları bozuk olan çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini yeniden kazanmalarını sağlamak için kılınan hacet namazı 2 rekatlık bir namazdır. Bu namazın Hızır (as) tarafından bazı kişilere öğretildiği rivayet edilmektedir. Karı koca arasını düzleten hacet namazının kılınışı ve okunacak sure ile dualar şu şekildedir;

 • İlk rekatta fatiha suresinden sonra 10 defa kafirun suresi okunur
 • İkinci rekatta fatiha suresinden sonra yine 10 defa kafirun suresi okunur
 • Selam verildikten sonra secdeye varılıp 10 defa salavat getirilir
 • Daha sonra ise 10 defa “Subhanallahi verlhamdülillahi vela ilahe ilallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym” tesbihi zikredilir.

Eğer kişiler bu namaza gerektiği kadar devam ederse o zaman bir süre sonra eşinin kendisine karşı olan ilgisinin ve sevgisinin ciddi bir şekilde değiştiğini net bir şekilde görecektir. Bugüne kadar birçok kişinin evliliğinin kurtulmasını sağladığı önemli işlemlerden biri olması ve aynı zamanda ciddi sonuçlar vermesi sebebi ile günümüzde de birçok medyum bu işlemlerin uygulanmasını insanlar önermektedirler.

Bağlama Duası