Vefk İle Muska Arasındaki Fark Nedir, Vefkler Büyü Müdür

Vefk ve muska arasındaki fark nedir, Vefkler büyü Müdür? Nasıl hazırlanırlar, Vefk ve Muska niçin yapılır? Detaylar için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Vefk ve muska uygulamaları her zaman merak edilmektedir. Peki vefk ile muska arasında farklar nelerdir. Vefkler büyü uygulamaları mıdır. Vefk ve muskalar nasıl hazırlanmaktadır, hazırlanmalıdır. Muska ve vefkler hangi amaçlarla yapılır, bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Vefk ile muska uygulamaları, manevi anlamda son derece zengin olan, yüzyıllardır yapılan kadim uygulamalardır. Elbette muskalar ile vefkler arasında fark olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu her zaman merak edilen detaylardır. Bu noktaları, özellikleri havas işlemleri ile yakından ilgili olanlar her zaman merak ederler. Vefk ile muskaların İslami kaynaklarda gerçekten önemli yeri vardır. Kişinin sağlığını koruması ya da şifa bulması noktasında büyük önem taşıyan olumlu etkileri söz konusudur vefk ile muskaların. Vefk ile muskalar arasındaki farkların neler olduğuna dini kaynaklarımızda da yer verilmektedir. Günümüzde, gerek din alimleri, gerekse havas işlemlerine yetkin kişiler vefk uygulamalarından kişilere destek verme üzere kullanmaktadır. Bunlar birçok kişinin başvurmakta olduğu manevi uygulamalardır ve vefkler büyü müdür? vefk ile muska arasındaki farklar neler sorusunun yanıtlarınız yazımızda bulabilirsiniz.

Vefk Nedir

Vefk, kişinin manevi yönden kendini koruması için ya da manevi ilimlerden destek almak için bu şekilde şifa bulmak için başvurduğu yöntemlerden biridir. Vefk Arapça olarak tevafuk anlamına gelmektedir. Tevafuk kelimesi kök anlamı itibariyle, uygunluk, muvafık olma, nizanlanmış yani düzenlenmiş, uygun hale gelmiş anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen tesadüf kelimesinin anlamı ise, rast gelme, kendiliğinden denk gelmesi, herhangi bir nedenle tedbirsiz şekilde meydana gelmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda anlatılan bu iki kelime anlaşıldığı gibi, birbirine zıttır. Günlük yaşamda, belki, beklenmeyen şekilde birçok olay meydana gelebilir yani tesadüf olabilir ancak aslında herşey planlanmış şekilde, tevafuk eder bir durumdadır. Yaratılışta herşey aslında tesadüfi değil, tevafuk iledir.

Vefk ise, günlük yaşamda kişinin karşılaştığı sıkıntıların ya da problemlerin ortadan kaldırılması noktasında, hedeflenen hayırlı sonuca ulaşmak için gerekli enerjinin istenen noktada toplanması anlamına gelmektedir. Vefkler dünya dışı ruhani varlıklar kullanılarak yapılan, herkesin yapamayacağı uygulamalardır. Vefk işlemlerinde kişiye özel duaların okunması gerekmektedir. Vefk, celp, tılsım, dua ve büyü arasındaki fark nedir? Yazımızı inceleyin.

Vefk Niçin Yapılır?

Vefk nedir konusunun tanımlanmasından sonra, elbette merak edilen bir diğer konu olarak vefk neden yapılır sorusuna da yanıt bulmak lazımdır. Kelime anlamı olarak, uyum, uygun gelme, işin iyi gitmesi şeklinde anlamlarının olduğunu belirtmiştik vefk kelimesinin. Dini literatürde ise, etkili dua anlamına gelmektedir. Vefklerin uygulanmasında iki farklı çeşit yani tür bulunmaktadır. Bunların ilki vefklerin manevi yönden koruma sağlaması gelmektedir. Manevi anlamda koruma ve şifa bulma amacı vardır. Öte yandan, diğer bir amacı ile istenen, umut edilen bir isteğin, niyetin gerçekleşmesi ve vuku bulmasıdır.

Örnek vermek gerekirse, cin musallatından yani cinlerin, iblislerin kendisine musallat olmasından rahatsız olan kişi, bu konuda uzman olan hocalara, medyumlara vefk yaptırarak sorununun ortadan kalmasını sağlayabilir. Ayrıca, kişiye henüz bir musallat durumu yani bu varlıkların rahatsız etmesi durumu söz konusu olmayabilir, ancak, genel anlamda tedbir olarak bu manevi etkilerin kendisinden uzak durmasını isteyen kişi de yine vefk desteği alabilir. Dermanı olmayan bir hastalığa yakalanan kişi ya da yakınları bu şekilde rahatsızlananlar, bu hastalıktan kurtulmak ve tekrar ortaya çıkmasını, yani nüksetmesini önlemek için de vefk desteği de alabilirler. Bu şekilde, niyet ederek, destek alarak sağlıklarına kavuşan birçok kişi bulunmaktadır.

Vefk Nasıl Hazırlanır?

Vefkler havas işlemlerinde bilgi sahibi olan, bu ilimde uzman ve manevi yönleri de son derece kuvvetli olan kişilerin bildiği konulardır. Günümüzde vefk ilmine birçok insan ilgi duymaktadır. Vefk nasıl hazırlanır bu soru da birçok kişinin merakını uyandırmaktadır. Bu sorunun yanıtını almak isteyen kişiler ayrıca kendi başlarına bu işlemi yapmaya da çalışmaktadır. Ancak tam olarak uygulamayı bilmeyen kişilerin, vefk uygulaması yapmaya çalışarak, sorun yaşadıkları da unutulmamalıdır. Bu işlemin, yani vefk yapma işleminin ve ritüellerinin dikkatlice yapılması çok önemlidir. Aksi durumda manevi birtakım istenmeyen zararlar söz konusu olabilir. Uygulamanın sonuçlar noktasında cazibesine kapılarak, bilmeden vefk uygulamasını tek başınıza yapmamalısınız. Hem hazırlanan vefk işe yaramaz, hem de tam tersi olumsuz bazı manevi durumları yaşayabilirsiniz.

Vefk ve muska nasıl taşınmalıdır? Vefk, bir dikdörtgen içinde, birbirlerini kesen doğruların arasında meydana getirilen dörtgenler, bu dörtgenlerin içine belirli zamanlar içinde, belirli şartların ışığında, belirli kurallar ile sayılar, harfler ve kelimelerin doldurulması yani yazılması ile meydana gelmektedir. Vefk işaretleri içinde üçgen ve daireler bulunmaktadır. Ayrıca, ateş, su, hava, toprak gibi elementlerin simgeleri de yer almaktadır. Vefkler sayısal olarak, 3, 5, 4 ya da 11 gibi sayılarla hazırlanabilir.

3’lü (ZUHAL) Satürn

4’lü (EL-MÜŞTERİ) Jüpiter

5’li (EL-MERİH) Mars

6’lı (ES-SEM) Güneş

7’li (EZ-Zühre) Venüs

8’li (UTARİD) Merkür

9’lu (EL-KAMER) Ay

10’lu ve 11’li vefk, 7 yıldızın dışında bir etkiye sahiptir.

 

Muska Nedir

Vefk ile muska arasında ne gibi farklar vardır. Bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler elbette ikisi arasındaki farkı da bilmek ister. Vefk kelimesinin ve uygulamasının ne anlamada geldiğini öğrendikten sonra, muska nedir bunu bilmek de son derece önemlidir. Vefk ile muska arasındaki fark uygulamalar hakkında doğru bilgilenmek için önem taşımaktadır. Muskanın halk arasında gerçekten etkin bir rolü vardır. Ne olduğu, ne işe yaradığı da bilinmelidir. Muska, Allah ile peygamber kelamıdır. Muskaların içlerinde, ayet, hadis ile dualardan parçalar bulunmaktadır.

Tüm fiziksel ile ruhsal rahatsızlıklar,

kara büyüler,

nazarlar

cinler

ve buna benzer manevi olumsuzlukların etkilerinin bertaraf edilmesinde yani bunlardan kurtulmak noktasında olumlu etkileri söz konusudur. Genel olarak, bir deri üzerine, kumaş ya da kağıt üzerine yazılan özel duaların hazırlanması ile gerçekleşmektedir. Bu özel dualar, kişilere güven, huzur, sağlık, şans getirmektedir. Muskaların korunması için üzerine bal mumu ile işlem yapılmaktadır. Bu şekilde, korunaklı olarak boyunca, vücut üzerinde taşınabilir duruma gelmektedir. Her türlü kötülüklerden, nazardan, olumsuz enerjiden korunma sağlanmaktadır. İlk muska örnek verecek olursak, Cebrail aracılığı ile Hz Muhammed a önerilen cevşen i göstermek olasıdır.

Muska Niçin Yapılır

Halkımız muskaya çok önem verir ve kullanımı da son derece yaygındır. İslam dinimize göre, nazar korkusu, nazarın etkisi, birtakım psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesi noktasında, ayetler,hadisler, dualar okunabilir ve bunları bir yere asmak caizdir. Bu nedenle halkımız arasında da ilgi vardır. Her yaştan kişi, en küçüklerden en olgun yaşta insanlara kadar herkesin muska taşıması mümkündür. Nazardan yani insanların hem gözleri ile hem de dilleri ile meydana getirebilecekleri nazardan korunmak için muska yaptırılabilir. Aynı zamanda kişilerin olumsuz enerjilerden korunması, kişilerin sağlıklarının korunması, hastalık varsa bunun bertaraf edilmesi, yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi için de muska desteği alınabilir. Muskalar ayetler ile bazı dualardan oluşmaktadır. Bunları dini bilgileri yüksek olan, bu konularda gerek eğitimleri, gerekse maneviyatları yeterli olan kişiler ancak yapabilirler. Vefk muskası nasıl yapılır, bu konuda da ancak yukarıda sayılan özellikleri olan hocalar ve medyumlar size yardımcı olabilirler.

Vefkler Büyü Müdür?

Elbette vefk ile muska kavramlarını merak eden ve bu konuda yardım almak isteyenlerin aklındaki sorulardan biri de budur. Öncelikle büyü hakkında önemli bir bilgiye vakıf olmak gerekir. Büyüler, İslam dinimiz tarafından yasaklanmış ve haram kılınmış, net ve kesin olarak, her türlüsünden uzak durulması salık verilen bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Birçok kişi manevi anlamda korunmak ve güçlenmek için yardım almak istemekle birlikte, ayrıca dinen caiz yani dinimiz tarafından kabul edilir olmasını da istemektedir. Bu nedenle, haklı olarak vefkler büyü müdür sorusu da gündeme gelmektedir. Bu unsur internet üzerinde de çokça araştırılmaktadır.

Kısa ve net şekilde belirtecek olursak, vefkler büyü değildir. Elbette vefklerin büyü olmaması, vefk, tılsım, havas ilmine ilişkin işlemlerin dikkatlice olmadan, tam olarak bu konuya hakim olmayanlar tarafından yapılabileceği anlamına da gelmemektedir. Çok önemli bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bilen birine danışılmazsa, sahte yani yetkin olmaya bir hoca tarafından yapılırsa gerçekten önemli manevi zararları olabilir.

İslam dininde ameller niyetlere göre şekillenmektedir. Bu noktada, örnek verilecek olursa, evli olan iki insanın ayırmak kötü niyetlidir yani şerdir. Ancak, evli bir adam karısından başka bir kadına tutulmuş ve bu kadın yüzünden adeta büyülenmiş gibi evini terk etmişse, ailesinin rızkını da bu kadınla harcamakta ise, bu durumda, bu durumun değişmesi için yapılan iş hayır bir iştir. Bu sonucu değiştirmek ve adamı karısına, çocuklarına döndürmek de sevap olacaktır. Vefkler büyülerden son derece farklıdır çünkü vefk uygulamasında, Kur an dan ayetler ve ayrıca dualar ile işlem yapılmaktadır. Yani bir ebced hesabı söz konusudur. Büyülerden son derece farklı olup, bu uygulamalarda bir günah unsuru söz konusu değildir. Dinen sakıncası bulunmayan ve duaya dayana yöntemlerle niyetlerin gerçekleşmesi istenmektedir.

Elbette hem vefklerin hem de muskaların ehil ellerde yapılması lazımdır. Bu nedenle, kişilerin destek alacakları hocaları, medyumları son derece sağlıklı ve dikkatli bir şekilde seçmeleri gerekmektedir. Hoca dini bilimlere vakıf olmalı, bunlar üzerinde eğitim verecek düzeyde uzman olmalıdır. Öte yandan, manevi yönden de kişilere destek verecek yetenekte olmaları gerekmektedir. Onunla kolay şekilde iletişim kurabilmelisiniz ve sizi rahatlatabilecek, iyilikleri ve güzellikleri size sunma noktasında destek olabilecek özellikleri olmalıdır. Bir anlamda bir hoca psikolog gibidir ve kişilerin inançlarının kuvvetlenmesinde son derece büyük etkisi de vardır. Aradığınızda, aklınızda bir soru olduğunda sağlıklı şekilde yanıt alabilmelisiniz. Gerek aramalarınıza gerekse mesajlarınıza yanıt alma durumunu size sunmalıdır.

Hocanız sizin ona durumunuza anlatmanızla birlikte, size yardımcı olacak yolu hemen bulmalıdır çünkü bilmelidir. Vefk yapılması lazım gelen durumlarda hemen size gereken şekilde, yardımcı olmalıdır. Öte yandan, muskaların desteğini de unutmamak gerekir. Sağlık için, kısmetin açılması için, nazardan, kötülüklerden korunmak için de muska desteğini almak mümkündür. Bu muskayı hazırlamak da herkesin yapabileceği bir iş değildir elbette. Muskanın içeriğinin hazırlanması, katlanması, muhafazaya alınması, saklanması bunların hepsi uzman bir elde yapılmalıdır. Ayrıca, kişinin taşırken de çok dikkatli olması gerekmektedir. İşte hocanız size tek tek bunları söylemelidir ve nasihatlerine siz de uymalısınız. Bu şekilde doğru şekilde yol alabilirsiniz ve korunursunuz, niyetiniz gerçekleşir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Gizli İlimler
Yazdır
Bu sayfaya 15548 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

29 Evet
26 Hayır

“Vefk İle Muska Arasındaki Fark Nedir, Vefkler Büyü Müdür” için 16 yorum var.

 1. Kaynana faktörü her genç kızın korkulu rüyasıdır. Benimde başımda olan bu kadını medyum Burak hocamız ile alt etmeyi başardık. Bağlama celbi sayesinde benden kocamdan uzak durmayı öğrendi. Medyum Burak hocamıza medyumburak@gmail.com bilgilerinden sizler de ulaşabilirsiniz.

 2. Görümcem ile bir araya geldiğim de kendimi iyi hissetmiyordum iyice can sıkmaya başlayan bu konu için medyum Burak hocamıza danıştım. Sonucunda bana soğutma hamaylı uygun gördü artık görüşecek kadar iyi değiliz ama eşimle evliliğimde daha mutluyum diyebilirim.

 3. Bağlama hamaylı yaptırmak istiyorsanız öncesinde medyum Burak hocamızdan yardım almalısınız. Sonrasında 10 gün süren yapımı sabırla beklemeli 60 gün süre ile de kolye şeklinde üzerinizde taşımalısınız. Sonuç istediğiniz gibi olacaktır.

 4. Eşimin benden ayrılmasını hazmedememekle beraber, onun başkası ile beraber olması beni mahvetmişti. Tamam, bana dönmese de olurdu ama en azından başkasıyla da olmamalıydı. Bunun için medyum Burak eşime soğutma büyüsü yaptı. Diğer cinslerinden soğuyan, kimseyle olamayan birisi oldu.

 5. Bu zamana kadar birçok medyuma paralar döktüm hiçbiri derdime çare olmadı. Medyum Burak ile görüşme yaptıktan sonra her şey değişti. Kendisi bu alanda gerçekten uzman bir şifacı zira ben ayırma büyüsü sayesinde istediğimi elde ettim Allah razı olsun çok memnun kaldım.

 6. Kaç zamandır gerçek bir medyuma rastlayabilmenin hayalini yaşıyordum. Sonunda aradığımı bulduğuma ikna oldum. Medyum Burak’ın gerek sesi gerek sohbeti, konuya yaklaşımı ve iş bilirliği hayatımı kabusa çeviren sorunların yok olmasına vesiledir. Ben aradığıma ve soğutma büyüsü yaptırdığıma hiç pişman değilim. 0553 371 89 94 gerçek bir medyumun telefon numarasıdır.

 7. Burak hocaya düzenli olarak bakım yaptırıyorum. Daha önce aşık etme hamaylı işlemi uygulamıştı son derece etkiliydi. Kötüye giden ilişki durumum düzeldi. Bu işlemi diğerlerinden ayıran özelliklerden biri 90 gün süreyle kolye şeklinde üste taşınıyor olması. medyumburak@gmail.com Burak hocanın kullandığı mail adresi.

 8. Yengem dayımdan ayrılmak istiyor. Aldatmasına rağmen bunu kabul etmeyen dayım için ayırma büyüsü ile harekete geçme niyetini aldık. Çıktığımız bu yolda iyi ki bu tercihte bulunmuşuz. Dayım kısa zamanda sözümüze geldi davayı açtı. İyi ki varsın Medyum Burak.

 9. Dayımın büyük kızı evlilik ile çok sorunlu dönemlerden geçmekte. Sıkılıp bunalması nedeniyle intihar etmek istediğini bile söyler hale geldi. Çok üzülüyorum. Ayrılığı kabul etmeyen damat için soğutma hamaylı işlemi arayışınayken yolum Medyum Burak ile kesişti. İyi ki Medyum Burak var. Her şey yoluna giriyor.

 10. Annem eşim ile sorunlu. Gidip gelmelerimde çok rahat değilim. Sürekli soğuk rüzgarlar esiyor. Bu durumu engellemek adına bağlılık büyüsü ile annem ile eşim arasında sımsıcak bir bağ istiyorum. Bunun mümkün olması için medyum desteği düşünürken arkadaşımın verdiği 0553 371 89 94 numarayı tuşladım. Duyduklarım beni sevindirdi. Bağlılık hamaylı işlemine başlandı. 20 gün içinde daha samimi bir ilişki içindeler. Teşekkürler.

 11. Gerçekten aşık etme büyüsü ve aşık etme celbi konusunda Burak Hoca üzerine tanımıyorum diyebilirim. Birçok medyum ile deneyim yaşadım ve çoğu dolandırıcı çıktı, paramı kaptırdım. Burak Hoca ile bambaşka, kendisi manevi ilimlere hakim bir insan. İyi ki kendisinden destek aldım ve sevdiğim adam da bana aşık oldu.

 12. Ayırma büyüsü, aşk büyüsü, bağlama büyüsü, soğutma büyüsü bu konularda özellikle hamaylı ve celb işlemlerinde medyum Burak Hoca nın gerçekten çok yetenekli bir hoca olduğunu duymuştum. Bu nedenle kendisine eşim için danıştım, bir kadına takılmıştı ve hocam bana soğutma celbi hazırladı. Bu uzun süren ama kuvveti olan bir işlem. Çok şükür olumlu sonuçlar aldım.

 13. Değerli dostlar, siz de benim gibi aşk büyüsü, bağlama büyüsü gibi büyülere meraklıysanız, meydum Burak Hoca dan kesinlikle hamaylı ya da celb destekleri almalısınız. Ben kendisinden aşık etme celbi desteği aldım ve çok memnun kaldım.

 14. Medyum Burak Hoca medyumburak@gmail.com ve 0553 371 89 94 iletişim bilgileri ile zorlanmadan iletişim kurduğum, her soruma cevap aldığım bir hoca. Öncelikle hayat rehberi olan biri. Ayırma celbi ile gerçekten musallat olan insanın başımdan atmamı sağladı.

 15. Benim için Burak Hoca gerçekten çok özel bir insan. Hayatımın çok olumlu yönde değişmesini sağladı hocam. Ben eşimden umudum kalmayacak şekilde, gerçekten beni terk edeceğine emin olarak düşünceler içindeydim. Kendisinin başka kadınlara ilgisinin olduğunu biliyordum. Ancak hocam bağlama celbi sağladı ve eşim bana kul köle oldu.

 16. Kız kardeşim çok aksi. Her evlilik amaçlı görüşmeyi reddediyor. Gelenlerden çok iyi niyetli olanlar var. Biriyle aşk yaşamasını istiyoruz. Medyum seçimimizi Medyum Burak’tan yana değerlendirdik. Medyum Burak aşk büyüsü için öneride bulundu. Aşk hamaylı işlemi ile her şey değişmeye başladı. Teşekkürler Medyum Burak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bağlama Duası