Vefk Nedir Ne İşe Yarar?

Son dönem yazılı ve görsel medyanın dikkatle incelediği konulardan olan havas ilmi kapsamında vefk nedir ve ne işe yarar?

Soruları önemle araştırılmaktadır. Vevf ilmihal derecesi ve kişiye sağladığı şifa etkisi ile Allah’ın isimlerinin yer aldığı bir nevi koruma dua uygulamalara verilen isimdir. Belirli üslupta yazılan vefkler; Allah’ın ilmi kudreti ile isimlerinin geçtiği, bu ilmihallerin belirli oranlarda yazılarak insanların feyzle okuduğu dualara verilen addır.

Özellikle müze gibi alanlarda sergilenen ve eşyaların üzerinde bulunan tılsımlı dua ve ilmihal yazılar vakflerin bir ürünüdür. İlmi derecesi ile araştırılan vefkler, derinlemesine araştırılma yapılması gereken havas ilminin en çok öne çıkan dualarındandır. Vefler hakkında doğru bildikleriniz bir anda yanlışa dönüşebilir, bu sebeple vefk dua ve uygulamalarını olabildiğince dikkatlice analiz etmelisiniz. Alanında uzmanlık geliştiren kişilerce araştırılması öngörülen duaların, ilmi derecesi ispatlanmayan kişilerce yazılması ve okunması kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Örneğin resim yapmayı bilmeyen bir kişinin fırçayı eline alıp ‘’ ben ressamım istediğiniz resmi çizerim’’  demesi ne kadar doğru değilse, vefk ilmi için de bir bilgi derecesine sahip olmayan kişilerin bu ilim hakkında yorum yapması olağan karşılanmamaktadır. Bu denli hassas bir konuda yorum getirerek büyük mesuliyet alan kişi sonucunda ağır bir veballe karşı karşıya kalacaktır.

Celp Nedir Celp Büyüsü Nasıl Yapılır?

Havas ilmi bakımından araştırılan ve ilgiyle takip edilen bir diğer konulardan olan celp; Celp nedir, ne işe yarar?  Sorusu ile analiz edilmektedir. Sözcük anlamı çağırmak ve davet etmek olan celp sözcüğü; büyü ve duaların çağırı ile anlam kazanmasına hizmet etmektedir. Havas ilminde sıklıkla tercih edilen celp duaları, hocaların titizlikle hazırladığı sevgili ve eşlerin başvurduğu duaların başında gelmektedir.  Celp uygulamaları özellikle dua feyzi ile hazırlanırken; hayatta olan ya da olmayan kişileri çağırma anlamı taşımaktadır.

Duaların hazırlanması ve kişilerin sorunlarına çözüm sunması için duaların işlem sırasına göre yapılandırılması gerekmektedir. İşlemlerin aciliyeti, kısa sürede etkisini gösterip göstermediği,  uygulama safhası ve duanın büyüklüğü önem arz etmektedir. Kişi her zaman celp dualarını başkasını çağırma olarak adlandırmaz. Aynı zamanda kişinin üzerinde herhangi bir büyü varsa bu durumda da celp duasına başvurarak, büyüyü ivedilikle üzerinden kaldırabilir. Celp duaları; evlilik, şirinlik,  bağlama, Kısmet açma, soğutma, ayırma,  aşk ve muhabbet celpleri olarak kişilerin sorunlarına çözüm olmaktadır.

Tılsım Nedir Nasıl Yapılır?

İslami ilimleri çerçevesine araştırılan ve kelime anlamı esrarengiz, çözülmesi olanaksız olan ve gizli olan şey anlamına gelen Tılsım;  tılsım nedir? Sorusu kapsamında değerlendirilmektedir. Kuvvet derecesi ve efsunlu olma hikmeti yüksek olan tılsım, Kur’an ayetlerinde kendini göstermektedir.

Vefkler gibi Arapça şekillerle bütünlük kazanan tılsım duaları kişilerin her türlü derdine derman olabilecek nitelikte etki ve sır derecesi büyük olan dualardır. Tılsım duaları hazırlamak ve yazmak için uzmanlık ihtisası gelişmiş bir hoca olarak faaliyet göstermeniz gerekir. Yıldızların ismini, yerini ve dünya ile olan tabiat değerini bilmek, Tılsım hangi konu üzerine yapılacaksa o konu için uygun olan zaman ve yıldız seçeneğini yapmak, sembollerle yıldızın ve istediğiniz işlemin uygunluğunu resmetmek gibi işlemleri iyi derecede analiz etmeniz gerekmektedir.

Tılsımın etki derecesini yükseltmek ve ruhsal olarak uhrevi bir hava oluşturmak için çeşitli işlemleri yapmanız gerekmektedir. Mum yakarak, ya da tütsü üfleyerek ortamın ışıklandırılmasını yapabilir, kısa sürede duanızı temiz ve sakin ortamda hazırlayıp okuyabilirsiniz. Tılsımların üzerinde bulunan ilahi isimler, meleklerin adları, İlmi kudreti ve şifa kaynağı ile Kur’an ayet-i kerimeleri, büyü daireleri, fal sembolleri, insan ve hayvan figür topluluklarından oluşan görseller bunmaktadır.

Dua Ve Dualı Vefk Nedir?

Dua kelime anlamı yakarış, istemek ve çağırmak anlamalarına gelmiş olup; kişinin din bir bütünlük içinde olması için gereklidir. Kişinin tüm manevi yoğunluğu ile Allah’a yönelip ondan dualı vefk vasıtası ile maddi manevi isteklerini yöneltmesi duanın en büyük özelliğidir.

Dualar çeşitli şekillerde yapılarak zikir ve ibadet olarak tercih edilmektedir. Duanın zikir, saygı ve dilek anlamı taşıyan çeşitli yönleri vardır. Kuran’ı kerimede gösterilen duanın şifalı gücü ve tesiri küçük büyük herkes tarafından rahatlıkla kullanılmaktadır. Havas ilimi dini terim ve dualarından olan vefkler ise havas ilminin manevi yoğunluğu içinde değerlendirilmektedir. Bu sebeple vefk duaları uzmanlık gerektiren dualardandır. Manevi uzmanlığa erişmiş, profesyonel hizmet bilinci taşıyan kişiler vefk duası hazırlayabilmektedir. Aksi taktirde kişiler vefk ilminin tehlikeli tesiri ile karşı karşıya kalabilirler.

Büyü Nedir?

Din ile bağdaşmayan duaların kişinin bedensel ve ruh bütünlüğü için tesir anlamına gelen büyü, büyü nedir? Soruları kapsamına araştırılmaktadır. İstenilen sonuca kısa ve etkin yoldan ulaşmak isteyen herkes, gizli etki eden büyüler vasıtası ile emeline ulaşmaktadır. Büyücülüğün temeli eski dönem devlet ve topluluklarına dayanmaktadır. Örneğin; Araplar,  Rumlar, Hintliler, Mısırlılar ve Hz. Musa dönemi büyücülüğün etkin olarak kullanıldığı dönemlerdi.

Çağlardan beri büyüler çeşitli şekillerde kullanılırdı. Kara büyü;  gerçekte var olmayan bazı varlıkların yanı sıra cin, şeytanlar aracılığı ile doğaüstü olayların vuku bulması ile çeşitli fillerin yapılması için tercih edilir. Mecaz yolları ile adlandırılan büyüler; kadim ilmi büyü kitaplarda yer almayan büyü olarak ifade edilmektedir. Beyaz büyü ise; doğal olan sebeplere dayansa da manevi yönden tesir derecesi ile zahiri olaylarda kullanılması açısından tercih edilen bir büyüdür.

Vefk, Celp, Tılsım ve Duanın Ortak Noktaları

Vefk celp tılsım ve duanın en göze çarpan ortak özelliği; bu duaların Allah’ın isimlerinin yanı sıra Kur’an ayetleri, dini kaynaklarda yer alan hali ile İslami tefsir özelliği göstermesidir. Vefk, celp ve tılsım duaları uzmanlık gerektiren, yanlış uygulama sonrası tesiri ve tehlike oranı artan uygulamadandır. İslami olarak fayda sağlayan bazı cemiyet kesimleri havas ilmi dualarına yönelmektedir. Büyü Kur’an ayetleri içinde yer almazken bir takım kendine has, değiştirilmiş ritüelleri ile okunup, uygulanmaktadır. Vefk, büyü, celp, tılsım ve duaların yapılış ve uygulama safhaları her biri kendi içinde farklı şekilde seyredilip okunmaktadır.

Vefk duaları havas ilminin merak edilen ve takip edilen dualarındandır. Dijital hizmet veren çok sayıda sitede hizmete geçen âlim ve hocalar havas ilmi kapsamında dualar hazırlamaktadır. Online hizmetler vasıtası ile kolay ve hızlı bir şekilde faaliyet alanını genişleten hocalar kişiye özel olan dualar yazarak, uzmanlık alanı m gelişmiş bir şekilde hizmet vermektedirler. Her yaştan ve cinsten kişiye hitap eden celp, tılsım ve dualar, kısa sürede kişilerin sorunlarına çözüm olabilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Vefk Kaç Günde Tutar? Vefkin Etkisi Belirtileri Ve Ne Zaman Başlar? başlıklı makalemizde belirtileri ve tesiri ne zaman başlar, vefk belirtileri ve vefk ile büyü arasındaki farklar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Vefk Nedir Ne İşe Yarar? Sıkça Sorulan Sorular

Vefk celp tılsım ve dualar nasıl hazırlanmalı? Soruları çerçevesinde, duaların yazılması ve okunması sürecine dikkat ederek, büyülerin tılsım derecelerini doğru analiz etmelisiniz. Vefk dualarını yaparken hassas davranılmasına özen gösterilerek, her kelime ve kavramın Arapça karşılığının doğru bir şekilde tasnif edilmesi gereklidir. Duaların hazırlanması en az okunması kadar önemlidir. Duaların etkin ve hızlı bir şekilde faaliyet alanını genişletmesi ve kullanıcılara ulaştırılması işlemi online hizmetlerin en büyük avantajıdır. Dua, celp ve vefk uygulamalarının her aşamada titizlikle incelenerek hazırlanması kişilerin güvenliğinin ve hizmetlerin kalite standardını artırmaktadır.

Son yılların araştırılan ve takip edilen hizmetlerin başında gelen havas ilmi vefk celp tılsım dua ve büyüler güvenilir mi? Soruları kapsamında analiz edilmektedir. Kişilerin sorunlarına eğilen ve onların ruh ve beden sağlığı için çalışan hoca ve âlimler tesirli dualar hazırlamaktadır. Her döneme hitap eden ve çağlardan beri etkisini devam ettiren celp ve vefk duaları birleştirme, bağlama, âşık etme ve sevgiliyi geri getirme vb. duaları ile kişilerin kısa sürede emellerine ulaşmasında tesirli dualardandır.

Modern dünyanın hızlı, kalabalık ve yoğun geçen iş temposu ile çeşitli dualar kişilerin sorunlarını çare olurken; vefk celp tılsım dua ve büyüler hangi durumlarda yapılır? Sorulularını beraberinde getirmektedir. Çağlardan beri etki alanını artıran ve giderek gelişim gösteren havas ilmi kişilerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Ayrılanları birleştirme, geri getirme, bağlama, bozma ve sevgiliyi geri getirme gibi dualar kişilerin aile ve iş yaşamında mutlu olmaları için hazırlanan tesiri yüksek olan vefklerindendir.

Vefk celp tılsım dua ve büyüler tesirli mi? Soruları kapsamında araştırılan dualar; kişilerin hem kendileri ile hem de toplum ile daha barışık bir şekilde yaşamlarına hizmet etmektedir. Tarihi çağlardan beri ivedilikle araştırılan büyü ve celpler tılsımı ve tesiri ile konuşulmaktadır. Kişinin manevi huzur veren duaların yanı sıra kara büyü adı atında kişiyi bulunduğu durumdan çok daha negatif etki yaratacak tesirli dualar bulunmaktadır. Bu sebeple her dua, celp ve vefk duasını, titizlikle ve uzmanca hazırlayan hocalardan yardım alarak tercih etmelisiniz.

Çağlardan beri etkisini artırarak devam ettiren havas ilmi, vefk celp tılsım ve büyüler nasıldır? Sorusu dikkate alınarak analiz edilmektedir. Efsun kudreti fazla olan dualar, her döneme ışık tutacak düzeyde etki alanını genişletmektedir. Kişilerin sorunlarına kısa sürede çözüm üreten ve titizlikle hazırlanan vefk, celp ve tılsımlı dualar alanında profesyonel hocalar vasıtası ile hazırlanmaktadır. Büyülerin etki derecesi, tılsımlı olma şekli ve etki alanı kişiye, anlatılan hikâyenin gidişatına ve efsun derecesine göre değişmektedir. Kafanıza takılan her türlü soruyu online hizmet veren hoca ve alimlere sorabilir, kısa sürede derdinize çare olan vefk, celp ve tılsımlı dualardan faydalanabilirsiniz.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Gizli İlimler
Yazdır
Bu sayfaya 87 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

0 Evet
0 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir