Vefk Nedir Ne İşe Yarar?

Son dönem yazılı ve görsel medyanın dikkatle incelediği konulardan olan havas ilmi kapsamında vefk nedir ve ne işe yarar?

Soruları önemle araştırılmaktadır. Vevf ilmihal derecesi ve kişiye sağladığı şifa etkisi ile Allah’ın isimlerinin yer aldığı bir nevi koruma dua uygulamalara verilen isimdir. Belirli üslupta yazılan vefkler; Allah’ın ilmi kudreti ile isimlerinin geçtiği, bu ilmihallerin belirli oranlarda yazılarak insanların feyzle okuduğu dualara verilen addır.

Özellikle müze gibi alanlarda sergilenen ve eşyaların üzerinde bulunan tılsımlı dua ve ilmihal yazılar vakflerin bir ürünüdür. İlmi derecesi ile araştırılan vefkler, derinlemesine araştırılma yapılması gereken havas ilminin en çok öne çıkan dualarındandır. Vefler hakkında doğru bildikleriniz bir anda yanlışa dönüşebilir, bu sebeple vefk dua ve uygulamalarını olabildiğince dikkatlice analiz etmelisiniz. Alanında uzmanlık geliştiren kişilerce araştırılması öngörülen duaların, ilmi derecesi ispatlanmayan kişilerce yazılması ve okunması kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Örneğin resim yapmayı bilmeyen bir kişinin fırçayı eline alıp ‘’ ben ressamım istediğiniz resmi çizerim’’  demesi ne kadar doğru değilse, vefk ilmi için de bir bilgi derecesine sahip olmayan kişilerin bu ilim hakkında yorum yapması olağan karşılanmamaktadır. Bu denli hassas bir konuda yorum getirerek büyük mesuliyet alan kişi sonucunda ağır bir veballe karşı karşıya kalacaktır.

Celp Nedir Celp Büyüsü Nasıl Yapılır?

Havas ilmi bakımından araştırılan ve ilgiyle takip edilen bir diğer konulardan olan celp; Celp nedir, ne işe yarar?  Sorusu ile analiz edilmektedir. Sözcük anlamı çağırmak ve davet etmek olan celp sözcüğü; büyü ve duaların çağırı ile anlam kazanmasına hizmet etmektedir. Havas ilminde sıklıkla tercih edilen celp duaları, hocaların titizlikle hazırladığı sevgili ve eşlerin başvurduğu duaların başında gelmektedir.  Celp uygulamaları özellikle dua feyzi ile hazırlanırken; hayatta olan ya da olmayan kişileri çağırma anlamı taşımaktadır.

Duaların hazırlanması ve kişilerin sorunlarına çözüm sunması için duaların işlem sırasına göre yapılandırılması gerekmektedir. İşlemlerin aciliyeti, kısa sürede etkisini gösterip göstermediği,  uygulama safhası ve duanın büyüklüğü önem arz etmektedir. Kişi her zaman celp dualarını başkasını çağırma olarak adlandırmaz. Aynı zamanda kişinin üzerinde herhangi bir büyü varsa bu durumda da celp duasına başvurarak, büyüyü ivedilikle üzerinden kaldırabilir. Celp duaları; evlilik, şirinlik,  bağlama, Kısmet açma, soğutma, ayırma,  aşk ve muhabbet celpleri olarak kişilerin sorunlarına çözüm olmaktadır.

Tılsım Nedir Nasıl Yapılır?

İslami ilimleri çerçevesine araştırılan ve kelime anlamı esrarengiz, çözülmesi olanaksız olan ve gizli olan şey anlamına gelen Tılsım;  tılsım nedir? Sorusu kapsamında değerlendirilmektedir. Kuvvet derecesi ve efsunlu olma hikmeti yüksek olan tılsım, Kur’an ayetlerinde kendini göstermektedir.

Vefkler gibi Arapça şekillerle bütünlük kazanan tılsım duaları kişilerin her türlü derdine derman olabilecek nitelikte etki ve sır derecesi büyük olan dualardır. Tılsım duaları hazırlamak ve yazmak için uzmanlık ihtisası gelişmiş bir hoca olarak faaliyet göstermeniz gerekir. Yıldızların ismini, yerini ve dünya ile olan tabiat değerini bilmek, Tılsım hangi konu üzerine yapılacaksa o konu için uygun olan zaman ve yıldız seçeneğini yapmak, sembollerle yıldızın ve istediğiniz işlemin uygunluğunu resmetmek gibi işlemleri iyi derecede analiz etmeniz gerekmektedir.

Tılsımın etki derecesini yükseltmek ve ruhsal olarak uhrevi bir hava oluşturmak için çeşitli işlemleri yapmanız gerekmektedir. Mum yakarak, ya da tütsü üfleyerek ortamın ışıklandırılmasını yapabilir, kısa sürede duanızı temiz ve sakin ortamda hazırlayıp okuyabilirsiniz. Tılsımların üzerinde bulunan ilahi isimler, meleklerin adları, İlmi kudreti ve şifa kaynağı ile Kur’an ayet-i kerimeleri, büyü daireleri, fal sembolleri, insan ve hayvan figür topluluklarından oluşan görseller bunmaktadır.

Dua Ve Dualı Vefk Nedir?

Dua kelime anlamı yakarış, istemek ve çağırmak anlamalarına gelmiş olup; kişinin din bir bütünlük içinde olması için gereklidir. Kişinin tüm manevi yoğunluğu ile Allah’a yönelip ondan dualı vefk vasıtası ile maddi manevi isteklerini yöneltmesi duanın en büyük özelliğidir.

Dualar çeşitli şekillerde yapılarak zikir ve ibadet olarak tercih edilmektedir. Duanın zikir, saygı ve dilek anlamı taşıyan çeşitli yönleri vardır. Kuran’ı kerimede gösterilen duanın şifalı gücü ve tesiri küçük büyük herkes tarafından rahatlıkla kullanılmaktadır. Havas ilimi dini terim ve dualarından olan vefkler ise havas ilminin manevi yoğunluğu içinde değerlendirilmektedir. Bu sebeple vefk duaları uzmanlık gerektiren dualardandır. Manevi uzmanlığa erişmiş, profesyonel hizmet bilinci taşıyan kişiler vefk duası hazırlayabilmektedir. Aksi taktirde kişiler vefk ilminin tehlikeli tesiri ile karşı karşıya kalabilirler.

Büyü Nedir?

Din ile bağdaşmayan duaların kişinin bedensel ve ruh bütünlüğü için tesir anlamına gelen büyü, büyü nedir? Soruları kapsamına araştırılmaktadır. İstenilen sonuca kısa ve etkin yoldan ulaşmak isteyen herkes, gizli etki eden büyüler vasıtası ile emeline ulaşmaktadır. Büyücülüğün temeli eski dönem devlet ve topluluklarına dayanmaktadır. Örneğin; Araplar,  Rumlar, Hintliler, Mısırlılar ve Hz. Musa dönemi büyücülüğün etkin olarak kullanıldığı dönemlerdi.

Çağlardan beri büyüler çeşitli şekillerde kullanılırdı. Kara büyü;  gerçekte var olmayan bazı varlıkların yanı sıra cin, şeytanlar aracılığı ile doğaüstü olayların vuku bulması ile çeşitli fillerin yapılması için tercih edilir. Mecaz yolları ile adlandırılan büyüler; kadim ilmi büyü kitaplarda yer almayan büyü olarak ifade edilmektedir. Beyaz büyü ise; doğal olan sebeplere dayansa da manevi yönden tesir derecesi ile zahiri olaylarda kullanılması açısından tercih edilen bir büyüdür.

Vefk, Celp, Tılsım ve Duanın Ortak Noktaları

Vefk celp tılsım ve duanın en göze çarpan ortak özelliği; bu duaların Allah’ın isimlerinin yanı sıra Kur’an ayetleri, dini kaynaklarda yer alan hali ile İslami tefsir özelliği göstermesidir. Vefk, celp ve tılsım duaları uzmanlık gerektiren, yanlış uygulama sonrası tesiri ve tehlike oranı artan uygulamadandır. İslami olarak fayda sağlayan bazı cemiyet kesimleri havas ilmi dualarına yönelmektedir. Büyü Kur’an ayetleri içinde yer almazken bir takım kendine has, değiştirilmiş ritüelleri ile okunup, uygulanmaktadır. Vefk, büyü, celp, tılsım ve duaların yapılış ve uygulama safhaları her biri kendi içinde farklı şekilde seyredilip okunmaktadır.

Vefk duaları havas ilminin merak edilen ve takip edilen dualarındandır. Dijital hizmet veren çok sayıda sitede hizmete geçen âlim ve hocalar havas ilmi kapsamında dualar hazırlamaktadır. Online hizmetler vasıtası ile kolay ve hızlı bir şekilde faaliyet alanını genişleten hocalar kişiye özel olan dualar yazarak, uzmanlık alanı m gelişmiş bir şekilde hizmet vermektedirler. Her yaştan ve cinsten kişiye hitap eden celp, tılsım ve dualar, kısa sürede kişilerin sorunlarına çözüm olabilmektedir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Vefk Nedir Ne İşe Yarar? Sıkça Sorulan Sorular

Vefk celp tılsım ve dualar nasıl hazırlanmalı? Soruları çerçevesinde, duaların yazılması ve okunması sürecine dikkat ederek, büyülerin tılsım derecelerini doğru analiz etmelisiniz. Vefk dualarını yaparken hassas davranılmasına özen gösterilerek, her kelime ve kavramın Arapça karşılığının doğru bir şekilde tasnif edilmesi gereklidir. Duaların hazırlanması en az okunması kadar önemlidir. Duaların etkin ve hızlı bir şekilde faaliyet alanını genişletmesi ve kullanıcılara ulaştırılması işlemi online hizmetlerin en büyük avantajıdır. Dua, celp ve vefk uygulamalarının her aşamada titizlikle incelenerek hazırlanması kişilerin güvenliğinin ve hizmetlerin kalite standardını artırmaktadır.

Son yılların araştırılan ve takip edilen hizmetlerin başında gelen havas ilmi vefk celp tılsım dua ve büyüler güvenilir mi? Soruları kapsamında analiz edilmektedir. Kişilerin sorunlarına eğilen ve onların ruh ve beden sağlığı için çalışan hoca ve âlimler tesirli dualar hazırlamaktadır. Her döneme hitap eden ve çağlardan beri etkisini devam ettiren celp ve vefk duaları birleştirme, bağlama, âşık etme ve sevgiliyi geri getirme vb. duaları ile kişilerin kısa sürede emellerine ulaşmasında tesirli dualardandır.

Modern dünyanın hızlı, kalabalık ve yoğun geçen iş temposu ile çeşitli dualar kişilerin sorunlarını çare olurken; vefk celp tılsım dua ve büyüler hangi durumlarda yapılır? Sorulularını beraberinde getirmektedir. Çağlardan beri etki alanını artıran ve giderek gelişim gösteren havas ilmi kişilerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Ayrılanları birleştirme, geri getirme, bağlama, bozma ve sevgiliyi geri getirme gibi dualar kişilerin aile ve iş yaşamında mutlu olmaları için hazırlanan tesiri yüksek olan vefklerindendir.

Vefk celp tılsım dua ve büyüler tesirli mi? Soruları kapsamında araştırılan dualar; kişilerin hem kendileri ile hem de toplum ile daha barışık bir şekilde yaşamlarına hizmet etmektedir. Tarihi çağlardan beri ivedilikle araştırılan büyü ve celpler tılsımı ve tesiri ile konuşulmaktadır. Kişinin manevi huzur veren duaların yanı sıra kara büyü adı atında kişiyi bulunduğu durumdan çok daha negatif etki yaratacak tesirli dualar bulunmaktadır. Bu sebeple her dua, celp ve vefk duasını, titizlikle ve uzmanca hazırlayan hocalardan yardım alarak tercih etmelisiniz.

Çağlardan beri etkisini artırarak devam ettiren havas ilmi, vefk celp tılsım ve büyüler nasıldır? Sorusu dikkate alınarak analiz edilmektedir. Efsun kudreti fazla olan dualar, her döneme ışık tutacak düzeyde etki alanını genişletmektedir. Kişilerin sorunlarına kısa sürede çözüm üreten ve titizlikle hazırlanan vefk, celp ve tılsımlı dualar alanında profesyonel hocalar vasıtası ile hazırlanmaktadır. Büyülerin etki derecesi, tılsımlı olma şekli ve etki alanı kişiye, anlatılan hikâyenin gidişatına ve efsun derecesine göre değişmektedir. Kafanıza takılan her türlü soruyu online hizmet veren hoca ve alimlere sorabilir, kısa sürede derdinize çare olan vefk, celp ve tılsımlı dualardan faydalanabilirsiniz.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Gizli İlimler
Yazdır
Bu sayfaya 13092 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

26 Evet
24 Hayır

“Vefk Nedir Ne İşe Yarar?” için 16 yorum var.

 1. Yapım süresi 10 gün süren ayırma hamaylı sorunlarınıza kökten çözüm sunuyor. Medyum Burak hocamızın verdiği duayı kolye şeklinde 60 gün üzerinizde taşıyor ve 10 günde bir verdiği duayı okuyorsunuz. Yani yapım aşaması ve sonucu sizleri korkutmasın sonucu güzel olacak unutmayın.

 2. Beni çekemeyen esnaf arkadaşım aynı ürünleri satmak için tam karşıma gelmişti ve bu benim işlerimi kesmişti. Haksız olduğu için medyumburak@gmail.com hesabından hocama ulaşıp yardım istedim. Bağlama celbi ile etkili bir sonuç aldık.

 3. Herkesin dertleri vardır ama benimkiler artık benim boyumu aşmıştı. Medyum Burak’ın manevi uygulama konularında çok başarılı olduğunu duydum. Kendisiyle hemen iletişime geçtim. Hamaylı uygulamasını hayata geçirmeye başladı hocamız. 14 gün yapımı süren bu uygulama neticesinde hayatımı mutluca yaşıyorum artık.

 4. İşinin ehli olan medyum Burak ile 3. Büyümü yapıyoruz. İlki aşk büyüsüydü. Sonra ayırma büyüsünü yaptık. Şimdi ise soğutma büyüsü ile bir başka amacımı hayata geçiriyorum. Hepsi medyum Burak sayesinde harika şekilde yoluna girdi. Teşekkürler hocam.

 5. İşleme başladığımız ilk günden itibaren istediğim zaman iletişim kurabildiğim kişidir kendisi. Aramalara her zaman cevap verir. Sorularınızı içtenlikle yanıtlar. Yapmanız gerekenleri harfiyen uygularsanız olumlu sonuçlar alırsınız. Ben çok memnun kaldım uyguladığı bağlama büyüsü ile ilişkim düzeldi. medyumburak@gmail.com adresinden sorularınızı yöneltebilir merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

 6. Medyum Burak hocamla aylık olarak rutin görüşmemiz oluyor. Ayda bir yaptığı bakımlar sıhhatime iyi geliyor böylelikle benim ve ailemin koruma altında olduğunu bilmek iyi hissettiriyor. Bağlama büyüsü ile sorunumu çözdü. Tecrübeli olduğum için ben güvenle arıyorum.

 7. Kuzenim eski sevgilimle birlikte. Bu durum içimi acıtmaya başladı. Son demek istediğim noktada arkadaşım bana 0553 371 89 94 numaralı telefonu arayıp bilgi alabileceğimi iletti. Aradığım kişi çok anlayışlı ve yol gösterici yaklaşımı ile telkinlerde bulundu. Sonuç ayırma hamaylı işlemi ile 10 gün boyunca durum değerlendirmesi gerçekleştireceğim yönünde. Teşekkürler Medyum Burak.

 8. Kaynanam ilişkimize sürekli dahil oluyor. Eşimi bir lafıyla kararlarından döndürüyor. İstemezdim ama durum evliliğimi tehdit etmeye başlayınca soğutma celbi için Medyum Burak’ı aradım. 3 hafta boyunca telefon görüşmeleri ile de iletişim de kaldığım medyum sayesinde her şey yoluna girdi. Soğutma celbi ile çok doğru bir yönlendirmede bulunan ve işini iyi yapan Medyum Burak’a sevgiler.

 9. Anneannem bütün torunlarına verdiği ilgiyi bana vermiyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Bundan dolayı Medyum Burak işleri ile anlata anlata bitiremeyen arkadaşıma kulak verdim. Bağlılık celbi işlemi başlattım. İşleme başlayalı 3 hafta kadar bir zaman oldu son bir haftadır çok sıkı fıkıyız. Minnettarım sana Medyum Burak.

 10. Dayım yengeme karşı soğudu. Yengem ise ilk günkü gibi aşık. Aşk büyüsü için dayıma işlem yaptırmak için medyum ararken arkadaşım Medyum Burak ile mutlaka görüşmemi istedi. Tavsiyesi üzerine girdiğim iletişim ile aşk celbi için anlaştık. Dayım şimdi gençlik yıllarındaki gibi yengemin peşinde. Teşekkürler Medyum Burak.

 11. Medyum Burak Hoca son derece özel ve gerçek hoca olan bir insan arkadaşlar. Ne zaman kendisinden destek istesek olumlu sonuçlar aldık ben ve yakınlarım. Özellikle bağlama celbi işlemi ile bana son derece yardımcı oldu, ben kendisinden çok memnun kaldım. Her zaman ilgili ve dürüst.

 12. Medyum Burak Hoca soğutma büyüsü, soğutma hamaylı işlemlerinde süper isim. Ben 32 yaşında bir bayanım ve beş yıldır evliyim, bu süreden beri kaynanamdan çekmediğim kalmadı. Sürekli işime karışan, kocamın beynini yıkayan kaynanamın ayağını da hocamla kestim.Soğutma hamaylı çalışması ile rahatladım.

 13. Annemin akrabaları sürekli hayatımızın içinde. Böyle olunca mutsuzluk yakamızı bırakmıyor. Babamla araları fena açık. Durum böyle olunca düşüncelerimde ciddi anlamda bir değişme başladı. Medyum Burak ile görüşüp hane üzerimize başka soğuk düşüncelere karşı bağlatma büyüsü yaptırmaya karar verdim. Bağlama hamaylı işlemine başlayan Medyum Burak ile sürekli görüştük. Her şey yoluna giriyor. İyi ki tercihim olmuş.

 14. Medyum Burak Hoca dan benim gibi yardım almak isterseniz, medyumburak@gmail.com ve 0553 371 89 94 bilgilerinden siz de bana ulaşabilirsiniz. Kendisinden niyetim bağlama büyüsü konusunda destek almak istiyordum. Bağlama hamaylı ile gerçekten iki ayda inanılmaz değişimler yaşadım ilişkimde.

 15. Evleneceğim erkeğin her detayı ile bana bağlanmasını çok istiyordum ve medyum Burak Hoca sayesinde, onu sonsuza kadar kendime bağladığıma inanıyorum. Kendisinden çok memnun kaldım diyebilirim ve 90 günde özenle bağlama celbi üzerine çalıştık. Artık o tamamen bana ait.

 16. Kayınpederimin hayatımızdaki konumu çok farklı. Sürekli karar mekanizması gibi davranması beni çıldırtıyor. Soğutma büyüsü ile onu hanemizden uzaklaştırmam şart oldu. 0553 371 89 94 numaralı yel ile ulaştığım Medyum Burak soğutma hamaylı işlemine başladı bile. Otuz beş gün sonra her şey değişmeye başladı bile. Teşekkürler Medyum Burak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir