Hoca ve Âlim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir mi?

Havas ilmi bakımından bilgi birikimine sahip uzmanlık alanı gelişmiş olan hoca ve âlim birinden el almak, düşüncesini öğrenelim.

Icazet alındıktan sonra okunan duaların ulvi derecesini yükseltmektedir. İcazet kelimesi bir anlamı ile izin anlamı taşırken hocaların özel niteliklerle donatılmış olması, manevi yoğunluğu gelişmiş olan kişilere el alıp el verme ilmini kolaylaştırmaktadır. Kişi doğuştan gelen bazı üstün niteliklerinin yanı sıra alanında uzman olan kemale ermiş hocalardan el aldıktan sonra daha bilinçli bir şekilde vefk, celp duaları hazırlayabilmektedir.

Manevi yetenekleri bakımından normal insanlardan farklı olan kişiler, zamanla, şifalı olan el ve nefesleri toplum tarafından fark edilmeye başlamaktadır. Gizli kalmayan ilmi tefsirler fıkıh âlimleri ile ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlunun ölümsüz olmadığı gerçeği ile, efsun derecesi yüksek olan duaları, nefesi kuvvetli hocalardan el alarak okumalı, bilgi akışı sağlayarak nesilden nesile el alıp el verme işlemini, manevi tılsım kudreti ve gücüyle devam ettirebilmelisiniz.

El Almak Nedir?

Celp, dua ve vefkelrin yaygınlık kazanması ile el almak nedir?  Sorusu merak edilerek araştırılmaktadır. Çağlardan beri gelişimini sürdüren el almak ve el vermek deyimleri, ilmi yayma ve bilgi akışını sağlama şeklinde yorumlanmaktadır. El almak ayrıca, bir müridin uzun yıllar çalışıp, çile çekmesinden sonra şeyh gözetiminin ardından iyice olgunlaştıktan sonra, başkalarına yol göstermesi için dergahın mürşidinden icazet alması alıp, alimlik vasfını nesillere aktarılması işlemi anlamına gelmektedir.

Şeyhe intisap etme olarak ifade edilen el almak, kimse tarafından görülmeyen bilinmeyen tılsımlı özelliklerin zamanla gün yüzüne çıkartılması işlemidir. Bu sürede ulvi nitelikte olan hoca ve âlimler manevi yoğunluk içinde olan halis kullara el vermektedir. El almak için kişinin kötü ve negatif duygulardan arınmış olması gereklidir. El almak deyiminin anlamı tasavvuftaki anlamı ile gündeme gelmektedir. Her din yayan hoca âlim ya da grubun kendine has olan derviş yetiştirme usul ve adabı, farklı erkân özelliği bulunmaktadır. Tören ve biat törenleri hocaların ilmi kudreti,  el alıp verme şekillerine ve duaların muhtevasına göre değişmektedir.

 

Her İsteyen El Alabilir mi?

Tılsımlı olduğu kadar mistik olan her konuda kendine uygulama alanı bulan el alma ve el verme işlemi,  kimler tarafından nasıl yapıldığı konusunda araştırılmaktadır. Her isteyen kişi el alıp veremez.  Uzmanlık alanı olan ve ihtisas olarak gelişme gösteren el alma, kişinin manevi derecesine ve efsunlu dua nefesine göre fayda sağlamaktadır. Manevi olarak iç görü elde etmiş, kâmil ve halis niyete sahip olan kişiler el alabilme yetisine sahiptir. Bu kişiler, istedikleri an âlim ve hocaların el verme kudretine sahip olabilirler.

Dini konularda belirli bir olgunluğa erişmeyen ve herhangi bir tefsir ve vefk İlmi bilgisi olmayan kişilerin hocalarda icazet alması mümkün değildir. Alanında ulvi pek çok özelliğe haiz olan hoca ve âlimden feyz, icazet ve el alabilmek için kişinin belirli bir manevi doygunluğa erişmiş kâmil, kalbi temiz ve halis bir özelliğe sahip olması gerekir. El almak el vermek sanıldığı kadar basit, kolay ve hemen erişilebilir bir uygulama olmayıp;  Allah tarafından özel manevi hislerin yanı sıra efsunlu güçlerle de donatılmış olmak gereklidir.

El Almak Nasıl Olur?

Kişisel sorunlarına kısa sürede çözüm bulmak isteyen ve manevi konulara olan yatkınlığı ile bilinen kişiler; el almak nasıl olur? Soruları ile yakından ilgilenmektedir. El almak sözcüğünün kelime anlamı kesin olarak ifade edilememektedir. Her âlimin kendi din grubu ve âlim olarak dua ve celp hazırlama ritüeli farklıdır. Bu sebeple el alıp el verme işlemi hocanın kendi çalışma disiplini çerçevesinde bazı ölçüt ve esaslara göre ilerlemektedir.

Kan bağı ile gerçekleşen el alma işlemi; bazı durumlarda kan bağına gerek olmaksızın dini olgunluğa erişmiş, kâmil ve nefsani duygulardan arınmış olan iyi niyetli kişilere verilmektedir.  İslam toplumunda el alma ve icazet alma işlemleri genel olarak kan bağı yolu ile gerçekleşse de, kendi kanından olmayan manevi ve kültürel olarak kendini geliştiren dua okuma feyzi olan kişilere el verilmektedir. El alma ve el verme sürecinde hem kültürel aktarım hem de dini, ulvi ve fıkıh ilmi bilgi birikimi kısa yoldan el alan kişiye geçmektedir.

El Veren Âlim Ve Ocaklıklar

Ocaklık kelimesi; anlam bakımından özellikle Anadolu halkının kullandığı uygulamaların başında gelirken; el veren âlim ve ocaklıklar halkın merakla takip ettiği grupların başında gelmektedir.  Anadolu’nun çeşitli mecralarında  yaşayan yaşlı kadınlar, manevi doygunluklarını; içgüdüsel olarak  ya da  büyüler  yolu ile  kendi kanından olan kişilere  bilgi ve sırlarını el vererek    aşılamaktadır. Yaşlı kadınlar kendi bilgi birikimini ocaklama yöntemi sayesinde bu uygulama ile aktarmaktadır.

Ocaklama işlemini yapan kişi ocaklı adını alırken, yaşı olan ocaklı kişi vaktiyle, Anadolu geleneği olarak yeni doğan bebeği zeytinyağı ile kutsayıp sonrasında bebeğin alın çakrasına muhabbetle pozitif enerji yüklemesi yaparmış. Ocaklılar Anadolu’da nene olarak adlandırılır, neneden ele alan bebekler, henüz küçük yaşlardan olgunlaşma evrelerine kadar manevi ilimler bakımından efsunlu ve feyizli bir şekilde büyür. Büyüme döneminden belirli yaşa erdikten sonra bile çocuk; diğer kişilerden ulvi nitelikleri, kâmil ve halis kişi olan erdemleri bir kaç adım ilerde olarak yaşamaya devam eder.

El Veren Âlim Hoca Ve Şerbetliler 

Engin tecrübeleri ve şifalı ilimleri ile hizmet veren el veren âlim hoca ve şerbetliler Anadolu’da merakla takip edilmektedir. Şerbet kelimesi tatlı özelliği ve tüm zehirli böcek, akrep ve yılanlara olan kalkan vazifesi ile kişileri koruma altına almaktadır. Şerbetlilerden alma deyimi buradan ileri gelmektedir. Bu sayede şerbetliler el verme ritüeli kazanarak topluma şifa olmaktadır. Şerbetli kişi kendi soyundan gelenlere el vererek, başkalarında bulunan kötü, art niyet, yılan böceğin zehrini akıtabilme ve çıkarabilme feyzini nesilden nesile aktarabilmektedir.

El Veren Şifacılar 

Anadolu kültüründe yaygınlık kazanan ve dilden dile pelesenk olmuş bazı uygulamalar el veren şifacılar vasıtası ile gerçekleştirilir. Her şifacının yöntemi farklı olsa da genelde el verme işlemi sırasında kişinin esenlik kazanması ve manevi duygularla gelişim sağlaması amaç dinilir. Şifacı kişi torununun ya da çocuğunun onun elini tuttuktan sonra ‘’Fatma anamızın eli senin üzerine olsun ‘’şeklinde dua ederek ağzına tükürür. Ağzına silme işlemi ile de gerçekleşen el verme işlemi, yeni kuşaklara aktarım yapılırken, şifa özelliği ile aktarılmış olur.

El veren şifacılar sadece bebek ve çocukların ağzına tükürmez. Dua ederek te el verme işlemi gerçekleştirilebilir. Kurşun dökerek el verme işlemi ile el veren şifacılar kısa sürede kişinin olumsuz ve negatif enerjilerden sıyrılarak,  güne daha olumlu ve pozitif bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Kişi bu şekilde sağlıklı ve manevi yoğunluğa erişmiş bir şekilde gelişim gösterip, hastalıklardan korunmaktadır.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Hoca ve Âlim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir mi? Sıkça Sorulan Sorular

Gelişen teknoloji içinde online hizmet veren dua ve vefk uygulamaları kapsamında, hoca ve alim birinden el almak nasıl olur? Soruları araştırılmaktadır. El alma deyimi Allah tarafından kendinize örnek olarak verilmiş halis ilim ve şifalı dua kelamı ile kişilere aktarımı yapılan bir uygulamadır. El alma işlemi dua, kurşun dökme, kulağına celp ve vefk okumanın yanı sıra hocanın kendi ilmi tarzı ve dini vecibelerine, toplumun kültür düzeyine göre değişmektedir.

Duaların yaygın bir şekilde kullanılması ve talep edilmesi, hoca ve âlim birinden hangi durumlarda el alınır? Soruları ile daha netlik kazanmaktadır. Çünkü duaların efsun derecesi tılsımı ve kişiler üzerinde bıraktığı etki hocaların el verirken sahip olduğu uzmanlık bilincine göre değişmektedir. Toplumu bilinçlendirmek, hocaların bilgi birikiminden ve ilmi kudretinden feyz almak için el alma ve el verme işlemi son derece gerekli bir uygulama olarak tercih edilmektedir.

Celp ve duaların kişilerin sorunlarında etkili çözüm haline gelmesi; hoca ve âlim birinden neden el alınır? Soruları kapsamına analiz edilmektir. Her duanın tılsım derecesi ve efsun seviyesi birbirinden farklıdır. Özellikle el alma sürecinde hocanın profesyonel olarak manevi yoğunluk sahibi ve fıkıh âlimi bir niteliği taşıması, el verme sürecinde dikkate alınan duaların tılsım ve efsunlu olma seviyesini artırmaktadır. İyi niyetli, halis ve kâmil sıfatına ermiş kişi, özel ilmi güçleri olan hoclardan feyz alarak kişilerin ruh ve beden sağlığı için faydalı dualar hazırlayabilmektedir.

Duaların etkin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşması için hoca ve âlim birinde el alınırken nelere dikkat edilmelidir? Sorularına kalite standartları gereği cevap verilmektedir. Yılların verdiği tecrübe ile hizmet veren siteler, hoca ve âlimlerin de katkısı ile tefsir ilmi gelişmiş dualar vasıtası ile kişilere ayna olmaktadır. El verme el alma sürecinde hocanın temiz bir amelle, halis niyet taşıması ve her türlü negatif enerjiden arınmış şekilde faaliyet göstermesi gereklidir. El alan kişinin de halis niyetli olması, dirayetli sabırlı ve duaları titizlikle okuyup yorumlama, ustalık becerisinde sahip olması gereklidir.

Anadolu kültürünün bir parçası olan el alma ve el verme sürecinde, hoca ve âlim birinden el alırken nasıl bir yol izlenilmeli? Soruları dikkatle izlenip uygulanmalıdır. Analiz etme sürecinde profesyonel olarak hizmet veren vefk, celp, tılsım ve dua âlimleri el alırken, manevi olarak kişilere fayda sağlayan iç görüleri ile dua hazırlamaktadır. Halis niyetli olarak kötü ve negatif her türlü enerjiden uzak kalarak, kişilerin sorulanlarına eğilen ve sabırla çözüm üreten hocalardan el alabilirsiniz. Etkili, tılsımlı ve efsunlu bir manevi atmosfer için; icazet aldığınız hocanın bilgi birikimine ve tefsir ilmi hikmetine güvenerek ondan bilgi akışı sağlayabilirsiniz.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Hocalar
Yazdır
Bu sayfaya 45697 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

36 Evet
34 Hayır

“Hoca ve Âlim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir mi?” için 16 yorum var.

 1. Eğer cebiniz de sizin hayatınızı değiştirmek için yetecek olan para miktarınız varsa hiç düşünmeden medyum Burak hocamıza âşık etme celbi yaptırabilirsiniz. Yüksek miktar olsa da tutma konusunda endişe yaşamayacağınız bir büyü çeşididir.

 2. Eğer sorun etmeyeceğiniz paranız varsa kesinlikle medyum Burak hocamızdan ayırma celbi talep etmelisiniz. Gelininizi sevmiyor ya da kızınızın evliliğinde mutlu olmadığını düşünüyorsanız onları bu durumdan kolayca kurtarabilirsiniz.

 3. Medyum Burak isminin beni aşkıma kavuşturacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Deli gibi aşık olduğum adam artık benimleydi. İnanamıyordum gerçekten de. Bu hayatta imkansız diye bir şey olmadığını anladım. Ben muradıma erdim, darısı isteyen herkesin başına.

 4. Medyum Burak iyi ki var. Bu ülkenin Burak Bey gibi işinin ehli medyumlara ihtiyacı var. Onunla hem bağlama hem soğutma olmak üzere iki tane büyü deneyimimiz var. Her ikisi de kolaylıkla hayata geçti. Çok mutluyum medyumumuz sayesinde.

 5. Hocamıza önce mail attım kendisi kısa sürede maili cevapladı. İletişim yönü çok etkili. Hiçbir sorunuz havada kalmıyor. Tatmin edici olumlu sohbeti sayesinde işin uzmanı olduğunu anlıyorsunuz. Çevremde birçok kişi aşk büyüsü yaptırdı onlar da benim gibi olumlu sonuç aldı. 0553 371 89 94 hocamın şahsi telefonudur.

 6. Aşık etme hamaylı gümüş kaplı muska ile kolye olarak 60 gün üstte taşınan bir işlem. 10 gün de bir okunarak uygulanıyor. Burak hoca ne dediyse uyguladım ve sonucu olumlu oldu. 0553 371 89 94 iletişim için gönül rahatlığıyla arıyorum.

 7. Arkadaşım nişanlıma göz dikti. Bakışmaları beni deli ediyor. Birinin tavsiyesi ile medyumburak@gmail.com adresine durumu yazdım. Sonuç muhteşemdi. Ayırma hamaylı işlemine başlangıcın sekizinci gününde sevgilimi kendime bağlılığıyla karşımda görmeye başladım. Teşekkürler Medyum Burak.

 8. Aşk kokulu bir evliliğimiz vardı. Görümcelerim nedeni ile evlilik bitme noktasında. Sürekli karıştıkları evlilik hayatım sebebi ile onları bizim hanemizden soğutacak bir celb işlemi için arayışa girdiğim bir dönemdeydim. Arkadaşımda aynı tür bir olayını Medyum Burak ile en doğru şekilde sonuçlandırınca durmadım. Hemen iletişime geçtim. İyi ki soğutma celbinde onu seçmişim. Her şey yolunda.

 9. Kardeşimini arkadaş çevresi onu uyuşturucu ya da sigara batağına sürükleyecek gibi duruyor. Etrafındaki herkesin kötü alışkanlıkları var. Onu bu çevreden uzaklaştırmak için bir yol ararken Medyum Burak ile tanıştım. Ayırma büyüsü işlemine başlaması için karara vardık. Arkadaş çevresindeki değişim 1 ay sonrasında başladı. Teşekkürler Medyum Burak.

 10. Kuzenim uzun zamandır mutsuz. Eşinden zarar görüyor. Psikolojik olarak şiddet desek daha doğru olur. Ayrılmayı kabul etmeyen eşi için ayırma büyüsü düşünüyorum. Medyum Burak komşumuzun tavsiyesi ile aklıma girdi. İletişim kurdum. Ayırma hamaylı işlemine başladıktan bir ay sonra davaları açıldı. Sana minnet duyuyorum Medyum Burak.

 11. Birçok sahte medyum ile karşılaşma olumsuzluğunu yaşadım ve paramı kaptırdım. Artık bir medyum ile çalışmam dediğimde arkadaşımın ısrarı ile Burak Hocayı tanıdım. Kendisine ulaşmak zor değil, 0 553 371 89 94 ve medyumburak@gmail.com adresinden her zaman ulaştım. Kendisinden hamaylı desteği aldım hatta en son sevdiğim için aşık etme hamaylı hazırladı bana.

 12. Adım Şebnem ve 28 yaşındayım. Kısmetim kapalı iken, platonik aşık olduğum erkeğe medyum Burak Hoca sayesinde kavuştum. Hocam sayesinde evlendim ve çok mutluyum. Bizim için aşık etme celbi çalışması yaptı. İşinde özenli, inanılmaz yetenekleri ve manevi ilimleri bilen bir insan.

 13. Ayrıldığım kocam beni tehdit ediyor. Ayrılmamıza rağmen kafasında bazı şeyler bitmemiş. Bu sebeple harekete geçmemiz gerektiğine inanmaya başladım. Medyum Burak ile 0553 371 89 94 numaralı telefon ile iletişim gerçekleştirdim. Ayırma büyüsü için ayırma celbini tercih ettim. Ekonomik olarak bana uygun olmasa da tutma şansı daha yüksekmiş. İyi ki celp için Medyum Burak’ı aramışım. 1 ay içinde birçok şey yoluna girdi. Teşekkürler.

 14. Çok sevdiğim erkek arkadaşımla ayrıldıktan kısa süre sonra bir başka kızla çıkmaya başladı. Hatta sözlenme aşamasına gelmişler, üzüntümden kahroldum. Annem sayesinde medyum Burak Hoca dan ayırma büyüsü desteğini ayırma hamaylı ile aldık. Sevdiğim ayrıldı ve yine hocamın desteği ile bana döndü.

 15. Ayırma büyüsü yaptırmak isteğim inanılmazdı,sevdiğim kadının gözünüm önünde bir başkası ile olmasına dayanamıyordum. Ben de kendisinden destek almak için medyum Burak Hoca ile iletişim kurdum. Duaları ve özenle hazırladığı kolye ile bana çok destek oldu.

 16. Komşumuz beni evlilik nedeni ile sürekli sıkıştırıyor. Görüştüğüm kişiyi bilmesine rağmen annemi kandırmak için uğraşıyor. Sevdiğimden vazgeçemeyeceğim için bu kadını hayatımızdan uzaklaştırmamız gerektiğine inandım. Bu yolda Medyum Burak ile tanıştım. Ayrılık büyüsü ile komşumuzla aramızı açtı. Her şey için teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bağlama Duası