Havas Ve Ledün İlmi Hocalardan El Almak – El Vermek Nedir

Tarihi olarak etki alanı geniş olan Havas ve Ledün ilmi hocalardan el almak el vermek konuları kapsam alanı oldukça geniştir.

Tılsımlı dualar içinde değerlendirilmektedir. Maddi âlemlerin ötesinde kişinin manevi dünyasına hitap eden bu ilimler, şifa kaynağı dua ve vefkler el alıp verme konularını daha da merak edilmesine neden olmaktadır. Çağlardan beri çeşitli din halifesi ve devlet erkânı tarafından kullanılan havas ve ledün ilimleri geliştikçe çeşitli değişmelere uğrayarak toplumun sorunlarına ışık olmaktadır. Özellikle havas ve Ledün ilimlerinin anlamını bilerek dua hazırlatmanız ve duaların feyzinden faydalanmanız bu süreçte önemlidir.

Havas ilmi, tefsir hikmeti bakımından hoca ve âlimlerin sıklıkla başvurduğu fıkıh ilmi bir alandır. Çünkü ilim içinde dua, süre ve ayetlerden oluşan çok sayıda tılsım adı verilen vefk uygulamasına yer verilmektedir. Havas, eski dilde yüksek mertebeli insanlara, seçkin zümre kişiler, özel adlandırılan insanlar anlamını taşımaktadır. Havas kelimesi; Manevi olarak ta ileri seviyede olan gönül erkân sahibi kâmil insanlar, makam ve mevki bakımından önde gelen zatları ifade eder. Havas kelimesi İslami olarak içinde çeşitli ayet ve vefk uygulamasını barındırır. Tılsım, muska ve hassalar havas ilmi içinde değerlendirilmektedir. Havas ilmi sadece dini olarak değil astrolojik sembollerle de ifade edilmektedir. Bakır, mıknatıs, demirin yanı sıra astrolojik göstergeler, yıldız, burç ve bunların hesaplamaları da havas ilmi kapsamında sayılmaktadır.

Havas ilmi ne demektir? Soruları kapsamında değerlendirilen her türlü kavram ilmin anlamına ışık katmaktadır. Maddi bilimler bakımından da açıklanan ilim; insan ve insan anatomisi, fizik ve astronomi, kimya ve doğa bilimi, matematik bilimi gibi asrın kültür ve dini haznesine hizmet etmektedir. Manevi ilimler bakımından ise, Ebced ilmi, Civşir ilmi, Esmaül Hüsna ilmini de içine alarak günümüzde etki alanının giderek geniş tutmaktadır. Alanında uzman âlim ve hocalar tarafından icra edilen bu ilimler, kısa sürede kişilerin beden ve ruh dünyasına hitap ederek mutlu bir hayat geçirmelerinde onlara yardımcı olmaktadır.

Ledün İlmi Nedir?

İlm-i Ledün olarak bilinen Ledün ilmi, tanımı ve işleyişi konusunda net bir ibare olmasa da insanların bilmediği esrarengiz taraflarının olduğu bilinmektedir. Ledün ilmi nedir? Soruları ile araştırılan ilim; Allah tarafından seçildiğine inanılan seçkin insanlara bahşedilmiş özel nitelikli duaları kapsamaktadır. Gayb bilgisi hakkında bilgi sahibi olan ve normal insanlar tarafından görünmeyen ve duyulmayanı bilme ustalığına sahip olan hoca ve âlimler, ledün ilmi tefsir becerisine sahiptir. Allah rızası için çalışmalarını sürdüren ve Ledün ilmini toplumun şifası için kullanan hocalar bulunmaktadır. Kutsal kitabımız Kur’an ‘da geçen kıssalarda Ledün ilmine yer verilmektedir. Hz. Musa ve Hz. Hızır ile yaptığı yolculukların anlatıldığı ayetlerde geçen tefsir ilimleri ‘’Ledün’’ olarak bahsedilmiş, ilmin kudreti ayetlere konu olmuştur.

Gizli İlimler Nedir? Ledün İli Gizli İlim midir?

Ledün ilmi konusu ve anlamı hakkında günümüzde pek fazla bilgi ve belgeye rastlanmamasına rağmen kutsal kitabımız Kur’an’da Ledün kelimesine rastlamaktayız. Her devirde kullanılan ve dilden dile pelesenk olan Ledün ilmi, geçmişte Özellikle Hz Musa’nın Hz. Hızı ile yaptığı konularda geçmektedir. Hz Hızır’ın insanlar için yanlış sayılan ve günah işlemesini kolaylaştıran çocuk öldürmek ve geminin su almasını sağlamak için geminin bir bölümüne delik açtığı görülür. Hz. Musa; Hızır’ı uyararak insanlık için bu eylemleri yapmaması için onu her fırsatta uyarır. Hz. Hızır ‘da bir süre sonra yanlış gibi görülen bu davranışların nedenlerini bir bir açıklar. Kuran ‘da Ledün ilmi bu çerçevede tanımlanarak esrarengiz ve tılsım derecesi yüksek olan gizil bir ilim olarak adlandırılır. Peygamberimiz Sünnet-i seniyelerinde ‘’Şayet bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ‘’diyerek aslında Ladin ilminin gizli ve saklanan temasına dikkat çekmiştir.

Havas İlmi ve Ebced İlmi Hocasından El Almak

Havas ve Ledün İlimleri kapsamında araştırma yapan ve bu ilimler analiz etmeye devam eden hoca ve âlimler; el almak ve el vermek deyimlerini sıkça kullanmaktadır. Aktarım esasına dayayan el almak deyimi, Anadolu halkının çokça kullandığı bir terimdir. İcazet onay, izin anlamına gelen el almak; müridin, çeşitli zahmetlere katlandıktan sonra çile ile eğitim almasının hemen ardından şeyh gözetiminde çalışarak, olgun bir dönem geçirdikten sonra dergâh mürşidinden izin alması anlamlarını taşımaktadır.

Medyum Hocadan El Almak -El Vermek Nedir?

Havas ilminde el almak – el vermek kavramları nesilden nesile olan bilgi ve tecrübelerin aktarılması paylaştırması anlamına gelmektedir. El almak doğuştan kişiye Allah tarafından verilen ilim ve erkân kudretinin zamanla bu yeteneklerini diğer kişilere aktarılması şeklinde ifade edilmektedir. El almak verme eylemleri alanında uzman hale gelen efsun kudreti gelişmiş Allah dostu kişilerce yerine getirilmektedir.

Hocalar Nasıl El Verir?

Zamanın farklı dönemlerinde ilim derecesi gelişmiş hocalar nasıl el verir? Soruları çok sayıda kişinin kafasındaki soruları ortadan kaldırmaktadır. El verme davranışı yalnızca Allah tarafından müjdelenmiş, ya da efsun kudreti gelişmiş özel nitelikli kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yüksek bilgi sahibi olmaları, manevi yoğunluk içinde bulunmaları ve yaşlı olmaları hocaların bilgi bakımından yetersiz olan kişilere el vermesi için ilk etapta yeterlidir. Uzmanlık alanı ilimlerin topluma güvenle aktarılması ve bilgilerin ölümle beraber mezara gidip kaybolmaması için profesyonel hocaların el vermesi gerekir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Havas Ve Ledün İlmi Hocalardan El Almak – El Vermek Nedir Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal hayatın bir parçası haline gelen vefk duaları, kimler el alır kimler el verir? Soruları kapsamında anlam kazanmaktadır. Kişiye göre hazırlanan dualar, el alıp verme aşamasına özel nitelikli kişilerce hazırlanıp kişilere okutulmaktadır. El veren kişiler, genel olarak toplum içinde yüksek mertebe kazanmış, alanında uzmanlık kazanan kişilerdir. Havas ilmîlerinden Allah tarafından özel olarak yaratıldığına inanılan manevi yoğunluğu fazla olan efsunlu duaları ile öne çıkan kişiler kan bağı olan akraba ve aile eşrafından olan kişilere el vermektedir. Özellikle yaşlı adam ve kadınlar öz torunlarının yanı sıra çocuklarından torunlarına kadar, henüz bebek olan kişilere el vermekte, onlara kendi ilim kudretlerinden feyz aldırabilmektedirler. Havas ilinde her zaman kan bağına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu sürede özel durumlarda kandaş olmayan kişilere de el verilerek kendi ilim ve kültür haznesinden faydalandırabilmektedir. El vermek için el verdiğiniz kişinin de Allah tarafında özel ve yoğun manevi fıtratlara sahip olması gereklidir. Yaşlı kimse eğer, torunlarından birisi bu özel vasıflara sahip değilse, kandaş dahi olsa el vermeyebilir. Böyle bir durumda Havas ilmi hocaları başka bir yol izleyerek müritlerinden olan, kendileri ile kan bağı taşımayan talebelerine el verebilir.

Online olarak hizmet veren dijital platformlar, ilk etapta Havas ve Ledün ilmi kapsamında ele alınan el alma ve verme işlemlerinin hangi koşullarda ve nasıl yapıldığına ilişkin açıklamalar yapmaktadır. Hocadan el almak için öncelikle el alan kişinin manevi yönden belirli bir kemale ermiş, kudret sahibi özel nitelikli olması gereklidir. Ulvi nitelikleri taşımayan kişiler havas ve ledün ilmini alması kısındırılarak, bu kişilerin el alma ve verme işlemi yapılması mümkün olmamaktadır.

İlmi derecesi gelişmiş olan kişilerin sorunlarına etkin bir şekilde çözüm üreten dua, celp ve vefkler, havas ve ledün ilminde kimler el alıp el verir? Soruları kapsamında bilinçli bir şekilde hazırlanmaktadır. Allah tarafından özel olarak bahşedilmiş olan ilmi kudret derecesi gelişmiş olan yaşlı kişiler tarafından el verilirken, kişilerin kesin karara sahip olarak güvenilir olması gereklidir. Çok sabırlı olan sır saklamayı bilen, kalbi temiz, cesaretli olan, amel zammını doğru tahmin eden, himmetli olan ve muttaki olmanın yanız sıra aceleci olmayan kişiler el alabilir.

Online hizmetlerin etkinlik alanını genişletmesi Havas ve Ledün İlminde El alıp Verme İşlemi Nasıl Yapılır? Sorularına hızlı bir şekilde cevap alınmasını kolaylaştırmaktadır. Vefk ilimlerinin başarılı bir şekilde devam etmesi kişilerin yorumları ve hocaların uzmanlık alanını genişletmesi ile değer kazanmaktadır. El alıp verme işlemi bilgi bakımından donanımlı, manevi yoğunluğu gelişmiş olan hocaların, temiz kalpli, yüce gönüllü ve halis kişilere dua ve celp hazırlama sürecinde el vermesi ile gerçekleşebilmektedir.

Teknolojik olarak gelişim gösteren dijital uygulamalar kapsamında hizmet veren hoca ve âlimler, havas ve ledün ilminde el alma ve el verme işlemi hangi durumlarda gerçekleşir? Sorularına cevap vermektedir. Alanında uzman hale gelen özel ve ulvi niteliklerle donatılan hocalar, bilgi akışı sağlayarak, kudretli, icazetli olan manevi doygunluğa erişmiş kişilere el vererek bireylerin sorunlarına etkin bir şekilde çözüm üretmektedir. Bu sayede bilgilerinizi güvenle koruyabilir, havas ilmi becerilerinizi nesilden nesile aktarırken istek ve taleplerinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu Makale Hakkında

Medyum Hocalar
Bu makale Medyum Hocalar tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Gizli İlimler
Yazdır
Bu sayfaya 15132 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

27 Evet
29 Hayır

“Havas Ve Ledün İlmi Hocalardan El Almak – El Vermek Nedir” için 16 yorum var.

 1. Pişman olmak istemediğiniz bir şey yapmak istiyorsanız iyi düşünmelisiniz. Profesyonel birinden akıl alabilirsiniz ben bunu medyum Burak hocamız ile yaptım. Eşimi düştüğü bataktan bağlama celbi ile kurtardım kendi kararları ile beceremediğini hocamız başarmış oldu.

 2. Depresif ruh hallerine sahip iseniz bunu değiştirmenizin tek bir yolu var o da kendinizi düzlüğe çıkarmak. Hayatınız da kimse yoksa eğer medyum Burak hocamız ile yeni aşk bulabilir veya size gelmesini istediğiniz birini bir başkasından ayırma duası ile kendinize döndürebilirsiniz.

 3. Eşimin bana, çocuklarımıza ve de evine bağlanabilmesi için tek çare medyum Burak hoca idi. Kendisine ulaştım ve eşime bağlama büyüsü yaptı. Sonucundan çok memnun kaldım. Hocamıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

 4. Medyum Burak ile soğutma büyüsü üzerine çalışmalar yaptım. 7/24 kendisine medyumburak@gmail.com adresinden ulaşabildim. Devamlı olarak ulaşılabilir ve güvenilir birisi hocamız. Bir daha büyü yaptırmayı düşünüyorum bu ara.

 5. Yurtdışında yaşıyorum. Burak hocayı internet aracılığıyla keşfettim. Başta benim de şüphelerim oldu fakat çok zor bir durum içerisindeydim arayıp danışmam gerekiyordu. Eşimin içki problemleri vardı ilişkimiz bozuktu. Medyum Burak etkili aşk büyüsü yaparak ilişkimizin düzelmesini sağladı. Arayın konuşun pişman olmazsınız.

 6. Bugün hayatım bu kadar iyi ve güzelse bunun mimarı medyum Burak arkadaşlar. Ne kadar memnun kaldığımı anlatmakla bitiremem. Benim için bir mucizeye imza attı. Hayatta tek istediğim şeye ulaştırdı. Sonsuz minnet duyuyorum. Aşk büyüsü mucize şekilde sonuç verdi. Çok ama çok mutluyum.

 7. Kızım derslerine hiç düşkün değil. Derslerine bağlanması amacı ile etkisi yüksek olan bağlanma celbi işlemi yapmaya karar verdik. 0 553 371 89 94 numaralı telefonu veren arkadaşıma şimdilerde minnet besliyorum. Artık kızım bağlama celbi yapılırken taşıdığı kolyeye de derslerine de son derece bağlandı. Teşekkürler Medyum Burak.

 8. Kız kardeşimin sevgilisi çok yanlış bir seçim. Bu sebeple ayrılmalarını istiyorum. Ayrılık büyüsü için başlangıç yaptırma niyetindeyim. Medyum Burak ve bu konudaki başarılı okudum. medyumburak@gmail.com mail adresine yazarak bilgi adlım. Ayırma celbi işlemi için başlamasını ileterek 2 ay sabırla bekledim. Nihayet güzel haberi aldım. Teşekkürler Medyum Burak.

 9. Ablamla eşim arasında inanılmaz bir uzlaşmazlık var. Bu durum beni yıpratıyor. Medyum arayışı ile aralarındaki bağlılığı arttırma derdindeyim. Medyum Burak ile bu arayışıma yollarımız kesişti. Bana 2 ay gibi bir süre ile taşıyacağım muska ileteceğini bağlılık hamaylı işlemi ile düzelebileceğini söyledi. 1 ay sonrasında toplu ortamlarda yüzümüz güler oldu. Teşekkürler Medyum Burak.

 10. Eşim kızıma çok düşkün. Aynı düşkünlük nedense oğluma karşı yok. Bu beni üzüyor. Bağlılık büyüsü ile onların ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyorum. Medyum Burak ile görüşüp onların arasına sıkı bir bağlılık büyüsü başlangıcı teklif ettim. Hemen işleme başlaması yönünde telkinde bulundum. Kısa zamanda aralarındaki ilişkiye hayran kaldım. İyi ki Medyum Burak var.

 11. Burak Hoca internet üzerinden tanıdığım bir hoca ve 0 553 371 89 94 telefon numarasından ulaşmam zor olmadı. Bana gerçekten büyük yardımı oldu. Ben özel hayatımda sevdiğim insan için bağlama büyüsü desteği almak istedim. Hocam duruma uygun olarak bağlama hamaylı hazırladı. Gerçekten olumlu etkilerini dediği sürede aldım.

 12. Ben büyülere meraklıyım ve aşk büyüsü ile bağlama büyüsü gözüm olan işverenim olan bey için yaptırmak istiyordum. Burak Hocanın yaptığı aşık etme celbi ile hem bana sırıl sıklam aşık oldu ve gözü benden başkasını görmüyor. Bu işlem kesin etkili.

 13. Adım Okşan ve Bursa da yaşayan bir bayanım. Uzun zamandır evli olan sevgilimin eşinden ayrılması için ayırma büyüsü yaptırmak istiyordum, sadece para için evliliği uzatan bir bayandı. Burak Hoca ile bir vesile ile ayırma hamaylı çalışması yapmam gerçekten şansım oldu. Mükemmel bir hoca kendisi.

 14. Mahalleden ta çocukluk yıllarından veri sevdiğim kızın bana duyguları bir arkadaş gibiydi. Bense artık onunla romantik ve ciddi anlamda ilişkiye geçmek istiyordum. Neyse ki annem Burak Hoca yı biliyormuş aradık kendisini. Aşk büyüsü yapar mı diye, kendisi benim için aşık etme hamaylı hazırladı ve çok memnun kaldık.

 15. Arkadaşlar, çok samimi şekilde belirtmek isterim, medyum Burak Hoca kesinlikle aradığınız o gerçek medyum olabilir. Ben bağlama celbi desteği aldım ve kocam koşa koşa evine her akşam gelmeye başladı. Hemen iletişim bilgilerini veriyorum, medyumburak@gmail.com mail ve 0553 371 89 94 telefonu, mutlaka değerlendirin.

 16. Sevdiğim kadın benden soğumaya başladı. Bunu hissetmemle birlikte bir tanıdık aracılığıyla medyum Burak ile tanışmak istedim. Durumu anlattığım zaman bağlılık büyüsü ile bu durumun çözülebileceğinden bahsetti. Bağlılık celp işlemine başladıktan 2 hafta sonrasında çok güçlü belirtilerle karşılaştım. İyi ki varsın Medyum Burak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir